Školská rada

Školská rada je orgán, který se zřizuje při základních školách . Povinnost školám zřídit školskou radu ukládá § 167 školského zákona. 

Školská rada sestává ze zákonných zástupců nezletilých žáků,  ze zástupců pedagogických pracovníků, ze zástupců zřizovatele. Počet členů rady je šest. O počtu členů školské rady rozhoduje zřizovatel, který má zároveň v kompetenci vydat volební řád a jmenovat třetinu jejích členů. Funkční období člena rady je tříleté.

V současné době jsou členy školské rady

Z řad zřizovatele
  • Mgr. Zuzana Malá
  • Martin  Vejvoda 
Z řad pedagogů
  • Mgr. Jaromíra Vránová
  • Mgr. Pavla Markupová 
Z řad rodičů
  • Mgr. Kateřina Kovařovicová
  • Jana Svobodová

Činnost školské rady