Plán práce Školské rady na školní rok 2021-2022

Říjen

 1.  Volba předsedy a zapisovatele Školské rady
 2.  Seznámení s Výroční zprávou školy za rok 2020-2021
 3.  Schválení Výroční zprávy školy za rok 2020-2021
 4.  Informace o průběhu školního roku 2021-2022
 5.  Nové obsazení pedagogického sboru
 6.  Aktualizace ŠVP
 7.  Zpráva ředitelky školy o činnosti školy
 8.  Připomínky rodičovské veřejnosti

Duben

 1. Zpráva ředitelky školy o činnosti školy
 2. Seznámení s Výroční zprávou o hospodaření školy
 3. Zpráva výchovného poradce o činnosti školy za rok 2021- 2022
 4. Připomínky rodičovské veřejnosti

 

Červen

1. Zpráva ředitelky školy o činnosti školy

2. Seznámení s Výroční zprávou o hospodaření školy

3. Zpráva výchovného poradce o činnosti školy za rok  2021- 2022

4. Přivítání nové členky Rady školy a rozloučení s Mgr. Kateřinou Chaloupkovou 

5. Připomínky rodičovské veřejnosti

 

Vypracovala dne 31. 8. 2021 Mgr. Pavla Markupová

20. 10. 2021