Zápis do 1. třídy

Podmínky přijetí žáků do 1. třídy

I. Odklad školní docházky z loňského roku

II. Spádová oblast (trvalé bydliště dítěte)

  1. děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu
  2. děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou)
  3. ostatní děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna
  4. děti s místem trvalého pobytu mimo území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou)
  5. děti s místem trvalého pobytu v obci, která nezřizuje základní školu
  6. děti s místem trvalého pobytu v obci, která zřizuje základní školu
  7. s tím, že ostatní podmínky nesmí být v rozporu se školským zákonem a musí naplňovat právo rodičů na rovné zacházení v přístupu k plnění povinné školní docházky“

Další kritéria pro přijetí dítěte do 1. třídy

  • starší sourozenec na škole