Zápis Školská rada 16.6.2021

  Zápis

 

  ze zasedání Školské rady při ZŠ Moskevská 2929 v Kladně

  konaného dne 16.6.2022 

   ………………………………………………….. 

Přítomni:   Mgr. Hana Vocelková, ředitelka školy

  Mgr. Blanka Vidunová, zástupce ředitele školy

   pí Jana Svobodová, zástupce rodičů

   Mgr. Kateřina Kovařovicová, zástupce rodičů

   Mgr. Jaromíra Vránová, zástupkyně školy  

   Mgr. Zuzana Malá, zástupkyně zřizovatele

   p. Martin Vejvoda zástupce zřizovatele 

   Mgr. Pavla Markupová, zástupkyně školy

   

Program:  1. Přivítání nově zvolené členky Školské rady (pí Jana Svobodová)

  Rozloučení s odcházející členkou Školské rady (Mgr. Kateřina Chaloupková)  

   2. Seznámení se Zprávou školy:

 

  Kompletní oprava střechy, zateplení fasády. Oprava šaten dokončena.

  Dle zprávy výchovného poradce jsou všichni žáci 9. ročníku přijati k dalšímu  

  vzdělávání. 

   Končí platnost Výzvy 67, zájem vedení školy o využití Šablon 2 a 3.

  Práce školního psychologa – stávající školní psycholožka velmi vytížena, přibývá žáků 

  s výchovnými problémy (pracuje na poloviční úvazek). Školní speciální pedagog – práce

  na poloviční úvazek. Celkově na škole 7 asistentů pedagoga.

  Nově přijatí žáci ukrajinské národnosti – 2 děti, vykazují velké psychické problémy z  

  důvodu prožití stresujících zážitků při útěku z válečného území, spolupráce zaměstnanců

  školy s matkami žáků, případné umožnění jejich účasti při výuce, žákům udělen status 

  „Hosté školy“.

  Od září 2022 úprava Tématických plánů jednotlivých vyučovacích předmětů, nově do 1. 

  ročníku zařazena výuka anglického jazyka ve spojení s robotikou, v plánu pokračování

   projektu do 2. ročníku.  

  Finanční dotace na výuku informatiky uplatněny v PC vybavení pedagogů i školy,

  všichni pedagogové absolvovali kurzy informační gramotnosti, proškoleni na práci s 

  aplikacemi iPAD obohacujícími výuku. Vedení školy má zájem o ECDL „Evropský

  řidičský průkaz“ na informatiku, zájem o testy pro žáky, zajištění kompetencí pro

  všechny žáky.

  ŠJ – zaveden salátový bar, zatím funguje ke všeobecné spokojenosti. Podařilo se zajistit

   nové pracovní síly do kuchyně s vyučením.

  Úspěchy školy – v celostátním kole Poháru rozhlasu 3. místo v kategorii starší žáci

  a 4. místo v kategorii mladší žáci.

  Pozvánka dne 30.6.2022 od 10.30 hod. na slavnostní vyřazení žáků 9. ročníků v pergole 

  školy (v případě nepřízně počasí v hale školy). Zařazen raut a přípitek za účasti rodičů

  žáků.

  Od 1.9.2022 bude ve škole působit přípravná třída pro 11 žáků, plánovaný provoz denně

  od 8 do 12 hod.

  Škola má možnost využít zahradu sousedící MŠ po dobu 1 - 2 let.   

 

Zápis provedla dne 16.6.2022  Mgr. Jaromíra Vránová

20. 08. 2022