Školské poradenské centrum

Školní poradenské centrum poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním jeho cílům patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní psycholog

Speciální pedagog

Výchovný poradce

Preventista

Kontakty

Seznam zaměstnanců
JménoFunkceKontakt
Mgr. Martina Čermáková

speciální pedagog školy, výchovný poradce pro 1.stupeň

Mgr. Šárka Domonkošová

pedagog, primární preventista 2. stupeň

Mgr. Lucie Dupačová

školní psycholog

Mgr. Lenka Mateová

pedagog, výchovný poradce pro 2. stupeň - kariérové poradenství

Mgr. Radka Plochová

pedagog, primární preventista 1. stupeň

Mgr. Hana Vocelková

ředitelka školy

Mgr. Eva Žilková

pedagog, výchovná poradkyně pro 1. stupeň

Mgr. Blanka Vidunová

zástupkyně ředitelky školy pro 2.stupeň