Hudební třídy

Třídy 1. B–9. B jsou třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy. Po celou dobu studia mají žáci dvě hodiny hudební výchovy týdně, jednu hodinu věnovanou hře na zobcovou flétnu nebo dějinám hudby (od 5. třídy) a jednu hodinu sborového zpěvu. Žáci, hrající na flétnu i na druhém stupni, jsou členy flétnového souboru Flauti Vivace a mají navíc hodinu souborové hry. Výuka hudební výchovy, zkoušky sborů a souboru probíhají ve specializované učebně HV,  která je vybavena moderními technologiemi, ozvučením a spoustou kvalitních hudebních nástrojů (Cajony, Jambe, Bonga, Boomwhackers atd.) Hudební nástroje umožňují zpestřit kvalitní výuku hudební výchovy o spoustu dalších kreativních činností.

Žáci hudebních tříd absolvují:

  • každoroční pracovní soutředění pěveckých sborů a flétnového souboru ve Šlovicích
  • koncertní akce sborů a souboru 
  • vzdělávací programy České filharmonie
  • kreativní výuku hudební výchovy ve specializované učebně
  • vystoupení na multižánrovém festivalu DEN HUDBY Kladno