Sportovní třídy

Třídy druhého stupně 6. C–9. C jsou třídy se sportovním zaměřením, především na atletiku. V oblasti sportovní výchovy těsně spolupracujeme s atletickým oddílem AC TEPO Kladno, oddíloví trenéři se podílejí na výuce TV a sportovní přípravě našich žáků.

Žáky sportovních tříd u nás čeká:

  • 4 hodiny tělesné výchovy
  • 2 atletické tréninky týdně navazující na vyučování
  • tréninky pod dohledem kvalifikovaných trenérů
  • plavecký výcvik
  • aktivní členství v atletickém oddílu A.C. TEPO Kladno
  • kondiční podzimní a jarní soustředění zaměřené na rozvoj techniky jednotlivých atletických disciplín

Předpoklady pro zařazení žáků do sportovní třídy a jejich povinnosti:

  • úspěšné absolvování talentových zkoušek
  • aktivní přístup a zájem o sport
  • účast na atletických trénincích, závodech a soustředěních

Nábory se konají každý pátek mezi 15–16 h. v areálu Sletiště po dohodě s vedoucí trenérkou atletických tříd Mgr. Alenou Čuříkovou, tel. 724 717 038, alwind@tiscali.cz