Zápis Školská rada 24. 9. 2020

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ Moskevská 2929 v Kladně konaného dne 24.9.2020

Přítomni: 

 • Mgr. H. Vocelková, ředitelka školy 
 • Mgr. B. Vidunová, zástupce ředitele školy
 • pí. V. Hrabětová, zástupce rodičů
 • Mgr. P. Markupová, zástupkyně  školy
 • Mgr. Zuzana Malá, zástupkyně zřizovatele

Omluveni:

 • pí. K. Chaloupková, zástupce rodičů,
 • Mgr. J. Vránová, zástupkyně školy  

Nepřítomen: PhDr. Jiří Bureš, Ph.D zástupce zřizovatele   

Program:

1.  Informace o stavu Výroční zprávy školy

 • představení pí. zástupkyní Vidunovou

2. Schválení Výroční zprávy za rok 2019/2020 

 • bude per rolam  do 15. 10. 2020 (přítomní  členové s touto variantou souhlasili)

3. Informace o volbách do Školské rady

 • představení pí. ředitelkou Vocelkovou
 • představení  nových zástupců z řad rodičů. Mgr. Kovařovicová, Mgr. Chaloupková, pí Karlovská
 • volby proběhnout do konce roku 2020

4. Seznámení s aktualizací školského vzdělávacího programu

 • Kvůli regionálnímu financování úprava  počtu nepovinných předmětů  - Hv, Sv (plavání), tandemová výuka

5. On-line distanční výuka

 • připravenost na současný školní rok (Google Classroom)

 

Výroční zpráva školy za rok 2019/2020 bude schválena per rolam  Školskou radou dne 15. 10. 2020.

Zápis provedla dne  25. 9. 2020  Mgr. Hana Vocelková.

20. 10. 2021