Vítejte na webových stránkách Pětky

LVVZ  19.1. – 26.1 2019

  • Instruktoři: Mgr. Robert Fritsch, Mgr. Rájková Romana, Mgr. Mejtská Petra
  • Zdravotník: MUDr. Víchová Sára
  • Vychovatel: Kvapil Martin
  • Ubytování: Malá Úpa (www.krkonose-ukostela.cz)
  • Adresa: Penzion U KOSTELA, Horní Malá Úpa
  • Sraz: 19.1. 9:30
  • Odjezd: 10:00

Více informací ke stažení zde.

***

Pětka, jak se naší škole říká, byla otevřena poprvé v září roku 1954. Ve školním roce 2014/2015 oslavila 60 let své existence.

V naší škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu „Noty, míče, ke všemu tu máme klíče“.

Škola byla postavena jako prostorná prosvětlená budova s veškerým potřebným zázemím, které bylo především v posledních dvaceti letech stále rozšiřováno a modernizováno. K budově školy přiléhá zahrada s víceúčelovým hřištěm, které škola získala darem od UEFY, pavilon, ve kterém sídlí 2. ZUŠ, ale také v něm je moderní aerobický sál a cvičná kuchyňka. Vedle školy se dále nachází velké sportovní hřiště, které bylo v roce 2015 rekonstruováno.  Součástí školy je samozřejmě školní jídelna, družina, tělocvična a moderní sportovní hala.

Třídy 1. B – 9. B jsou s rozšířenou výukou hudební výchovy. Již  dvacet pět  let působí ve škole pěvecký sbor Sluníčko, který slaví úspěchy nejen doma, ale i v zahraničí. Od roku 2011 zde také funguje flétnový soubor Flauti Vivace.

Třídy 6. C – 9. C jsou třídy se sportovním zaměřením, především na atletiku. V oblasti sportovní výchovy těsně spolupracujeme s atletickým oddílem AC TEPO Kladno. Pokud žáci těchto tříd splňují předepsaná kritéria, jsou po deváté třídě přijati na Sportovní gymnázium v Kladně a pokračují tam ve sportovní kariéře.

V naší škole jsou dobré podmínky pro rozvoj dětí nejen ve sportovních a hudebních třídách, ale i ve třídách takzvaně běžných. Několik učeben je vybaveno interaktivními tabulemi, dataprojektory, počítači, odborné učebny jsou vybaveny potřebnou technikou, na střeše je umístěna meteostanice. Dbáme také na jazykový rozvoj našich žáků. Kromě anglického jazyka ve škole vyučujeme jako druhý cizí jazyk němčinu, ruštinu, francouzštinu a španělštinu.

Plán akcí

DatumAkce
18. 1. 2019Bruslení - náměstí Starosty Pavla Kladno -5.B
19. 1. - 26. 1. 2019Lyžařský výcvik - 7. ročník
23. 1. 2019Národní galerie Praha - 5.A, 5.B
24. 1. 2019Pedagogická rada
24. 1. 2019Erasmus - schůzka s rodiči žáků odjíždějících do Nizozemí -16h
29. 1. 2019Závislosti - přednáška, beseda - třídy 2. stupně
30. 1. 2019Slánka - recitační soutěž - školní kolo
31. 1. 2019Předávání výpisu pololetního vysvědčení
1. 2. 2019Pololetní prázdniny
3. 2. - 8. 2. 2019Erasmus - návštěva partnerské školy v Holandsku
4. 2. 2019Planetárium Praha - 8.ABC
6. 2. 2019Neviditelná výstava - Praha - 2.AB
7. 2. 2019Židovské město - 8.C
10. 2. 2019Klub mladého diváka - Výstaviště Praha
14. 2. 2019Slánka - recitační soutěž Slaný
26. 2. 2019Program Faber - Vodnická pohádka - 1. - 3. třídy
26. 2. 2019Program Faber - Vikingové - 4. - 9. tř.
27. 2. 2019Divadlo Kladno - Babička - 6C, 6B, 7C, 8C

Partneři