Vítejte na webových stránkách Pětky

Zítřejší krátká představení, která si žáci připraví během 1. – 3. vyučovací hodiny, proběhnou venku na školním hřišti od 11 hodin. Konec prezentací předpokládáme kolem poledne. Doporučujeme žákům vhodné oblečení přizpůsobené počasí.

Sbor Malé Sluníčko – bude ve středu 26. 9. v řádném termínu.

Pětka, jak se naší škole říká, byla otevřena poprvé v září roku 1954. Ve školním roce 2014/2015 oslavila 60 let své existence.

V naší škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu „Noty, míče, ke všemu tu máme klíče“.

Škola byla postavena jako prostorná prosvětlená budova s veškerým potřebným zázemím, které bylo především v posledních dvaceti letech stále rozšiřováno a modernizováno. K budově školy přiléhá zahrada s víceúčelovým hřištěm, které škola získala darem od UEFY, pavilon, ve kterém sídlí 2. ZUŠ, ale také v něm je moderní aerobický sál a cvičná kuchyňka. Vedle školy se dále nachází velké sportovní hřiště, které bylo v roce 2015 rekonstruováno.  Součástí školy je samozřejmě školní jídelna, družina, tělocvična a moderní sportovní hala.

Třídy 1. B – 9. B jsou s rozšířenou výukou hudební výchovy. Již  dvacet pět  let působí ve škole pěvecký sbor Sluníčko, který slaví úspěchy nejen doma, ale i v zahraničí. Od roku 2011 zde také funguje flétnový soubor Flauti Vivace.

Třídy 6. C – 9. C jsou třídy se sportovním zaměřením, především na atletiku. V oblasti sportovní výchovy těsně spolupracujeme s atletickým oddílem AC TEPO Kladno. Pokud žáci těchto tříd splňují předepsaná kritéria, jsou po deváté třídě přijati na Sportovní gymnázium v Kladně a pokračují tam ve sportovní kariéře.

V naší škole jsou dobré podmínky pro rozvoj dětí nejen ve sportovních a hudebních třídách, ale i ve třídách takzvaně běžných. Několik učeben je vybaveno interaktivními tabulemi, dataprojektory, počítači, odborné učebny jsou vybaveny potřebnou technikou, na střeše je umístěna meteostanice. Dbáme také na jazykový rozvoj našich žáků. Kromě anglického jazyka ve škole vyučujeme jako druhý cizí jazyk němčinu, ruštinu, francouzštinu a španělštinu.

Plán akcí

DatumAkce
24. 9.
Beseda s pracovnicí Úřadu práce – 9.C -3. – 4. hod. - kn
25. 9.
Cesta za TGM –6.B, 6.C – jízda zážitkovým vlakem
26. 9.
Evropský den jazyků
1. - 3 hodina příprava
11 hodin - prezentace na hřišti
27. 9.
Cesta za TGM – 8.A, 8.B – jízda zážitkovým vlakem
2. 10. Lány, Rakovník - ke 100. výročí republiky
Lány - muzeum TGM, Rakovník - historické centrum, 7.B, 7.C
3. 10. Sběr starého papíru
3. 10. Beseda s pracovnicí úřadu práce - 9.B
4. 10. Divadlo Lampion - 4.A
8. 10. Dopravní výchova
9. 10. Čas proměn - 7. ročník - akce prevence
10. 10. Sládečkovo muzeum - cesta do pravěku - 6.B
10. 10. Beseda s pracovnicí úřadu práce - 9.A
12. 10. Sládečkovo muzeum - cesta do pravěku - 6.C
24. 10.Schůzka zákonných zástupců vystupujících žáků
9B a 5. tř. - 16 - 17 hod.
9.A, 9.C - 17 - 18hod.
29. - 30. 10.Podzimní prázdniny

Partneři