Vítejte na webových stránkách Pětky


Pětka, jak se naší škole říká, byla otevřena poprvé v září roku 1954. Ve školním roce 2014/2015 oslavila 60 let své existence.

V naší škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu „Noty, míče, ke všemu tu máme klíče“.

Škola byla postavena jako prostorná prosvětlená budova s veškerým potřebným zázemím, které bylo především v posledních dvaceti letech stále rozšiřováno a modernizováno. K budově školy přiléhá zahrada s víceúčelovým hřištěm, které škola získala darem od UEFY, pavilon, ve kterém sídlí 2. ZUŠ, ale také v něm je moderní aerobický sál a cvičná kuchyňka. Vedle školy se dále nachází velké sportovní hřiště, které bylo v roce 2015 rekonstruováno.  Součástí školy je samozřejmě školní jídelna, družina, tělocvična a moderní sportovní hala.

Třídy 1. B – 9. B jsou s rozšířenou výukou hudební výchovy. Již  dvacet pět  let působí ve škole pěvecký sbor Sluníčko, který slaví úspěchy nejen doma, ale i v zahraničí. Od roku 2011 zde také funguje flétnový soubor Flauti Vivace.

Třídy 6. C – 9. C jsou třídy se sportovním zaměřením, především na atletiku. V oblasti sportovní výchovy těsně spolupracujeme s atletickým oddílem AC TEPO Kladno. Pokud žáci těchto tříd splňují předepsaná kritéria, jsou po deváté třídě přijati na Sportovní gymnázium v Kladně a pokračují tam ve sportovní kariéře.

V naší škole jsou dobré podmínky pro rozvoj dětí nejen ve sportovních a hudebních třídách, ale i ve třídách takzvaně běžných. Několik učeben je vybaveno interaktivními tabulemi, dataprojektory, počítači, odborné učebny jsou vybaveny potřebnou technikou, na střeše je umístěna meteostanice. Dbáme také na jazykový rozvoj našich žáků. Kromě anglického jazyka ve škole vyučujeme jako druhý cizí jazyk němčinu, ruštinu, francouzštinu a španělštinu.

Plán akcí

DatumAkce
5. 12. 2019Házená - vybraní hoši 2. stupně
5. 12. 2019 Mikulášská obchůzka pro žáky prvního stupně
10. 12. 2019Podřipský betlém - vánoční tvořivé dílny - 4.AB
12. 12. 2019Bezobalový obchod Vyváženo - ekologie a udržitelnost
11. 10. 2019Česko zpívá koledy - zahrada školy
12. 12. 2019Basketbal hoši -6. a 7. třída
12. 12. 2019Chemická soutěž - vybraní žáci 2. stupně
16. 12. 2019Komentovaná prohlídka k 30. výročí Sametové revoluce - 8.B
16. 12. 2019Vánoční pásmo 7.B pro 1. - 2. třídy
17. 12. 2019Komentovaná prohlídka k 30. výročí Sametové revoluce - 8.A
17. 12. 2019Městská knihovna Kladno - 4.A
17. 12. 2019Basketbal - vybraní žáci 2. stupně
17. 12. 2019Vánoční koncert sborů - kulturní dům Kladno
17. 12. 2019Městská knihovna Kladno - 4.A
18. 12. 2019Ekologický projekt přírodovědného semináře
19. 12. 2019Vánoční turnaj sportovních tříd
19. 12. 2019 Exkurze po stopách Anežky České - Praha - 7.B
19. 12. 2019Vánoce pro psí útulek Bouchalka
19. 12. 2019 Vánoční sportovní turnaj
20. 12. 2019Vánoční akce tříd
6. 1. 2020První školní den
16. 1. 2020Okresní kolo dějepisné olympiády - 12. ZŠ
28. 1. 2020 Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha - 4.A, 5.B
31. 1. 2020Pololetní prázdniny

Partneři