Vítejte na webových stránkách Pětky

AKTUÁLNĚ

 

ZMĚNA ORGANIZACE VÝUKY OD PONDĚLÍ 1. března 2021

Na distanční výuku přecházejí také žáci prvních a druhých tříd. Podrobněji viz níže.
Více informací o sportovních třídách naleznete zde.


 Informace pro rodiče ohledně ošetřovného: škola nepotvrzuje žádost o ošetřovné.

Informace na stránkách www.mpsv.cz https___www.mpsv.cz_documents_20142_1248138_TZ_13_10_2020_jak_na_osterovne_od_14_10

Informace o výuce v nouzovém stavu – změna od pondělí 1. 3. 2021

V návaznosti na nová opatření vlády ze dne 26. 2. 2021 dochází ke změně v provozu školy od 1. 3. 2021, a to tak, že je zakázána osobní přítomnost všech žáků na výuce

Všechny třídy prvního i druhého stupně – žáci se vzdělávají distančně dle stanoveného rozvrhu s využitím aplikace Google classroom a videokonferencí

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátor nebo roušku po celou dobu pobytu ve škole a dodržovat určené hygienické předpisy.

Pronájmy vnitřních sportovišť se jsou od 9. 10. 2020 zrušeny.

Družina

Od 1. 3. školní družina nebude v provozu, informace o možnosti využití on line aktivit družiny budou k dispozici na začátku příštího týdne.

Jídelna

Od 1.3.2021 do 19.3.2021 budou automaticky odhlášeny všechny děti z obědů. Kdo bude chtít oběd v době distanční výuky, musí si jej přihlásit přes stránky www.strava.cz nebo na záznamník 312 263 526. 

Žáci v době distanční výuky mají nárok na oběd. Ti kteří budou mít zájem o oběd, musí se přihlásit do 7,00 hod na záznamník 312 263 526 nebo si zaškrtat /vybrat/ jídlo na internetu. Pro oběd si mohou přijít žáci od 11,40 do 13,00 hod zadním vchodem školy.

Výdej obědů 1.3. – 19.3. 2021  od 14,40 do 13,00 hod.

 


O ŠKOLE

Pětka, jak se naší škole říká, byla otevřena poprvé v září roku 1954. Ve školním roce 2014/2015 oslavila 60 let své existence.

V naší škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu „Noty, míče, ke všemu tu máme klíče“.

Škola byla postavena jako prostorná prosvětlená budova s veškerým potřebným zázemím, které bylo především v posledních dvaceti letech stále rozšiřováno a modernizováno. K budově školy přiléhá zahrada s víceúčelovým hřištěm, které škola získala darem od UEFY, pavilon, ve kterém sídlí 2. ZUŠ, ale také v něm je moderní aerobický sál a cvičná kuchyňka. Vedle školy se dále nachází velké sportovní hřiště, které bylo v roce 2015 rekonstruováno.  Součástí školy je samozřejmě školní jídelna, družina, tělocvična a moderní sportovní hala.

Třídy 1. B – 9. B jsou s rozšířenou výukou hudební výchovy. Již  dvacet pět  let působí ve škole pěvecký sbor Sluníčko, který slaví úspěchy nejen doma, ale i v zahraničí. Od roku 2011 zde také funguje flétnový soubor Flauti Vivace.

Třídy 6. C – 9. C jsou třídy se sportovním zaměřením, především na atletiku. V oblasti sportovní výchovy těsně spolupracujeme s atletickým oddílem AC TEPO Kladno. Pokud žáci těchto tříd splňují předepsaná kritéria, jsou po deváté třídě přijati na Sportovní gymnázium v Kladně a pokračují tam ve sportovní kariéře.

V naší škole jsou dobré podmínky pro rozvoj dětí nejen ve sportovních a hudebních třídách, ale i ve třídách takzvaně běžných. Několik učeben je vybaveno interaktivními tabulemi, dataprojektory, počítači, odborné učebny jsou vybaveny potřebnou technikou, na střeše je umístěna meteostanice. Dbáme také na jazykový rozvoj našich žáků. Kromě anglického jazyka ve škole vyučujeme jako druhý cizí jazyk němčinu, ruštinu, francouzštinu a španělštinu.

Plán akcí

DatumAkce

Partneři