Vítejte na webových stránkách Pětky

Upozornění

Bohužel, server školy je nedostupný. V současné době nevíme, jestli závadu odstraníme v řádu hodin nebo dní, proto prosíme o ohleduplnost (hlavně při vyřizování záležitostí školní jídelny. Věřte, že na odstranění problému intenzivně pracujeme.

Děkujeme za pochopení
ředitelství školy


Testování – COVID 19

Pokud bude od 10.9. 2021 nařízeno následné testování, budou již tyto další testy antigenní.
Testovat se nemusí žáci očkovaní a po prodělaném COVID- 19 (potvrzení 180 denní lhůty).
Pokud se někdo nezúčastní testování – sdělení dle rozhodnutí MŠMT bude známo v nejbližší době.


Upozornění na zvýšení cen obědů

V důsledku neustálého růstu cen potravin se od 1. 9. 2021 zvyšují ceny obědů.
Na základě vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování jsou nově stanoveny finanční normativy a žáci se dělí do kategorií ne dle tříd, ale podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce:

30 Kč (žáci 7-10 let)
32 Kč (žáci 11-14 let)
34 Kč (žáci nad 15let)
36 Kč (zaměstnanci)
70 Kč (cizí strávníci)

Dovolujeme si tímto upozornit rodiče, aby případně nezapomněli zvednout limit inkasní platby.


Nové číslo našeho školního časopisu můžete stahovat zde!


Více informací o sportovních třídách naleznete zde.


 Informace pro rodiče ohledně ošetřovného: škola nepotvrzuje žádost o ošetřovné.

 


O ŠKOLE

Pětka, jak se naší škole říká, byla otevřena poprvé v září roku 1954. Ve školním roce 2014/2015 oslavila 60 let své existence.

V naší škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu „Noty, míče, ke všemu tu máme klíče“.

Škola byla postavena jako prostorná prosvětlená budova s veškerým potřebným zázemím, které bylo především v posledních dvaceti letech stále rozšiřováno a modernizováno. K budově školy přiléhá zahrada s víceúčelovým hřištěm, které škola získala darem od UEFY, pavilon, ve kterém sídlí 2. ZUŠ, ale také v něm je moderní aerobický sál a cvičná kuchyňka. Vedle školy se dále nachází velké sportovní hřiště, které bylo v roce 2015 rekonstruováno.  Součástí školy je samozřejmě školní jídelna, družina, tělocvična a moderní sportovní hala.

Třídy 1. B – 9. B jsou s rozšířenou výukou hudební výchovy. Již  dvacet pět  let působí ve škole pěvecký sbor Sluníčko, který slaví úspěchy nejen doma, ale i v zahraničí. Od roku 2011 zde také funguje flétnový soubor Flauti Vivace.

Třídy 6. C – 9. C jsou třídy se sportovním zaměřením, především na atletiku. V oblasti sportovní výchovy těsně spolupracujeme s atletickým oddílem AC TEPO Kladno. Pokud žáci těchto tříd splňují předepsaná kritéria, jsou po deváté třídě přijati na Sportovní gymnázium v Kladně a pokračují tam ve sportovní kariéře.

V naší škole jsou dobré podmínky pro rozvoj dětí nejen ve sportovních a hudebních třídách, ale i ve třídách takzvaně běžných. Několik učeben je vybaveno interaktivními tabulemi, dataprojektory, počítači, odborné učebny jsou vybaveny potřebnou technikou, na střeše je umístěna meteostanice. Dbáme také na jazykový rozvoj našich žáků. Kromě anglického jazyka ve škole vyučujeme jako druhý cizí jazyk němčinu, ruštinu, francouzštinu a španělštinu.

Plán akcí

DatumAkce

Partneři