Vítejte na webových stránkách Pětky

AKTUÁLNĚ ÚTERÝ 22.6.
Všichni naši malí cestovatele dorazili do cíle dnešních cest v pořádku: na školu v přírodě, na pobyt se sportovním zaměřením i na kolech do kempu….

Flauti Vivace si pro Vás připravil krásnou písničku jako dárek na rozloučenou s tímto školním rokem.

 

 

AKTUÁLNĚ
Na stránce “Zápis do 1.tříd” zveřejněn seznam přijatých žáků.
Třídní schůzky rodičů žáků budoucích 1.tříd se uskuteční 8.6.2021 v 16.00 hodin 1.A – v pergole vedle ZUŠ, 1.B v pergole u haly školy od 16.00 hodin.
Třídní schůzky rodičů žáků budoucí 6.C se uskuteční 16.6.2021 8.6.2021 v 16.30 hodin

VÝUKA OD PONDĚLÍ 17. 5. 2021
Žáci prvního i druhého stupně se navrací k prezenční výuce. Provoz školy bude v běžném režimu.
Podmínkou přítomnosti žáka na prezenční výuce je negativní výsledek PCR testu, který se bude provádět samoodběrem ve škole s frekvencí jednou za 14 dní.
Povinnost testovat se nemají žáci, kteří průkazně předloží, že před méně než 3 měsíci prodělali onemocnění Covid-19 (škola si ověří u KHS), nebo potvrzení o negativním výsledku testu PCR nebo antigenního testu (ne staršího 48 hodin, v případě antigenního jednou za týden).
Další informace ohledně průběhu PCR testování předají zákonným zástupcům třídní učitelé.

Povinností žáků, kteří se netestují a zůstávají doma, je doplnit si učivo jako během “běžné” nepřítomnosti ve škole.

Před každým nástupem do školy by měli rodiče zvážit, zda jejich dítě nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19 – viz seznam :
Kontrolní seznam příznaků COVID-19

Ve vnitřních prostorách i nadále platí povinnost nosit roušky a dodržování zvýšených hygienických opatření. Při vycházce nebo pobytu ve školní zahradě a hřišti nemusí mít žáci ani zaměstnanci ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob.

Školní družina
Od 17. 5. 2021 ranní školní družina bude opět v provozu – upozorňujeme, že ranní družina funguje od 6.30 hodin. Časy, ve kterých si zákonní zástupci mohou vyzvedávat děti z odpolední družiny jsou uvedeny v sekci školní družina

Obědy od 17. 5. 2021
Žáci a zaměstnanci školy se mohou přihlásit na obědy na internetových stránkách www.strava.cz.
Strávníci nebudou automaticky na oběd přihlášeni, za objednané obědy si strávník zodpovídá sám. Další informace naleznete v sekci školní jídelna.


Nové číslo našeho školního časopisu můžete stahovat zde!


Více informací o sportovních třídách naleznete zde.


 Informace pro rodiče ohledně ošetřovného: škola nepotvrzuje žádost o ošetřovné.

 


O ŠKOLE

Pětka, jak se naší škole říká, byla otevřena poprvé v září roku 1954. Ve školním roce 2014/2015 oslavila 60 let své existence.

V naší škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu „Noty, míče, ke všemu tu máme klíče“.

Škola byla postavena jako prostorná prosvětlená budova s veškerým potřebným zázemím, které bylo především v posledních dvaceti letech stále rozšiřováno a modernizováno. K budově školy přiléhá zahrada s víceúčelovým hřištěm, které škola získala darem od UEFY, pavilon, ve kterém sídlí 2. ZUŠ, ale také v něm je moderní aerobický sál a cvičná kuchyňka. Vedle školy se dále nachází velké sportovní hřiště, které bylo v roce 2015 rekonstruováno.  Součástí školy je samozřejmě školní jídelna, družina, tělocvična a moderní sportovní hala.

Třídy 1. B – 9. B jsou s rozšířenou výukou hudební výchovy. Již  dvacet pět  let působí ve škole pěvecký sbor Sluníčko, který slaví úspěchy nejen doma, ale i v zahraničí. Od roku 2011 zde také funguje flétnový soubor Flauti Vivace.

Třídy 6. C – 9. C jsou třídy se sportovním zaměřením, především na atletiku. V oblasti sportovní výchovy těsně spolupracujeme s atletickým oddílem AC TEPO Kladno. Pokud žáci těchto tříd splňují předepsaná kritéria, jsou po deváté třídě přijati na Sportovní gymnázium v Kladně a pokračují tam ve sportovní kariéře.

V naší škole jsou dobré podmínky pro rozvoj dětí nejen ve sportovních a hudebních třídách, ale i ve třídách takzvaně běžných. Několik učeben je vybaveno interaktivními tabulemi, dataprojektory, počítači, odborné učebny jsou vybaveny potřebnou technikou, na střeše je umístěna meteostanice. Dbáme také na jazykový rozvoj našich žáků. Kromě anglického jazyka ve škole vyučujeme jako druhý cizí jazyk němčinu, ruštinu, francouzštinu a španělštinu.

Plán akcí

DatumAkce
31.5.Den dětí - akce prevence
2. 6. Atleti spolu - sportovní třídy
2.6. - 4.6. Sběr starého papíru
7.6.Prezentace závěrečných prací hudební třídy 9.B
7.6.Třídíme odpad - projekt přírodovědného semináře
8.6.Vikariát Kladno - akce dějepisného semináře
8.6.Třídní schůzky budoucích prvních tříd - od 16 hod
10.6.Fotografování tříd
16. 6. Třídní schůzka budoucí sportovní třídy 6.C - 16.30h
22.6. - 25.6.Soustředění sportovních tříd
22. 6. - 29. 6. Škola v přírodě
30. 6. Slavnostní ukončení školního roku - předání vysvědčení
30.6. Slavnostní vyřazení žáků devátých tříd

Partneři