Vítejte na webových stránkách Pětky

DNES TJ. V ÚTERÝ 11. 12. 2018 Z DŮVODU HAVÁRIE VODY ZRUŠENA VÝUKA. PLAVÁNÍ ZRUŠENO.
AKCE TŘÍD 6.C, 7.C A 4.A PROBĚHNOU DLE PLÁNU.

Info pro rodiče platící obědy inkasem z účtu: Pokud nestihnete přinést do 10.12.2018 zpět do jídelny potvrzení o změně inkasního účtu, budete muset obědy na leden 2019 zaplatit hotově.

Aktuálně:
Rodiče již mohou zasílat platby ŠvP a LVVZ. Pokyny jsou ke stažení zde.

Z důvodu zrušení sběrného účtu u České spořitelny k 30.11. 2018 byl zřízen nový účet na inkasní zálohové platby stravného u Komerční banky.

V souvislosti s touto změnou Vás žádáme o nový souhlas s inkasem ve prospěch účtu školní jídelny u KB a následné vyplnění přiloženého tiskopisu.

Děkujeme za pochopení.

Zrušení sběrného účtu ČS

Pětka, jak se naší škole říká, byla otevřena poprvé v září roku 1954. Ve školním roce 2014/2015 oslavila 60 let své existence.

V naší škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu „Noty, míče, ke všemu tu máme klíče“.

Škola byla postavena jako prostorná prosvětlená budova s veškerým potřebným zázemím, které bylo především v posledních dvaceti letech stále rozšiřováno a modernizováno. K budově školy přiléhá zahrada s víceúčelovým hřištěm, které škola získala darem od UEFY, pavilon, ve kterém sídlí 2. ZUŠ, ale také v něm je moderní aerobický sál a cvičná kuchyňka. Vedle školy se dále nachází velké sportovní hřiště, které bylo v roce 2015 rekonstruováno.  Součástí školy je samozřejmě školní jídelna, družina, tělocvična a moderní sportovní hala.

Třídy 1. B – 9. B jsou s rozšířenou výukou hudební výchovy. Již  dvacet pět  let působí ve škole pěvecký sbor Sluníčko, který slaví úspěchy nejen doma, ale i v zahraničí. Od roku 2011 zde také funguje flétnový soubor Flauti Vivace.

Třídy 6. C – 9. C jsou třídy se sportovním zaměřením, především na atletiku. V oblasti sportovní výchovy těsně spolupracujeme s atletickým oddílem AC TEPO Kladno. Pokud žáci těchto tříd splňují předepsaná kritéria, jsou po deváté třídě přijati na Sportovní gymnázium v Kladně a pokračují tam ve sportovní kariéře.

V naší škole jsou dobré podmínky pro rozvoj dětí nejen ve sportovních a hudebních třídách, ale i ve třídách takzvaně běžných. Několik učeben je vybaveno interaktivními tabulemi, dataprojektory, počítači, odborné učebny jsou vybaveny potřebnou technikou, na střeše je umístěna meteostanice. Dbáme také na jazykový rozvoj našich žáků. Kromě anglického jazyka ve škole vyučujeme jako druhý cizí jazyk němčinu, ruštinu, francouzštinu a španělštinu.

Plán akcí

DatumAkce
5. 12.Mikulášská obchůzka
11. 12. Praha - historie, vánoční tradice - 6.C, 7.C
11. 12. Lezecká stěna Kladno
odměna za Den jazyků - 4.A
12. 12. Lezecká stěna Kladno
odměna za Den jazyků - 9.B
12. 12. Staleté kořeny - beseda - 7.A, 6.B
13. 12. Vánoční pásmo pro 1. a 2. ročník - 6.B a 9.B
14. 12. Lezecká stěna Kladno
Odměna za Den jazyků - 9.C
14. 12. Vystoupení na vánočních trzích - Starom. nám. Praha - Flauti a Velké Sluníčko - 16 hod.
14. 12.První pomoc - školení - 9.B
18. 12. Židovské město Praha - 8.A, 8.B
18. 12. Vánoční koncert sborů - Dům kultury Kladno - 17 hod.
18. 12. Lezecká stěna - 8.C
19. 12. Planeta Země - 2. stupeň
19. 12. Lezecká stěna Kladno - 7.B
19. 12. Národní divadlo - exkurze- 5.A, 5.B
20. 12. Vánoční turnaj sportovců
(6. - 9.C)
20. 12. Lezecká stěna Kladno - 7.A
21. 12. Vánoční besídky ve třídách
21. 12. Adventní koncert - Zeměchy - Flauti Vivace - 17 hod.
11. 1. 2019Tříkrálový koncert - Libušín - Sluníčko (velké i malé), Flauti 17 hod.

Partneři