Vítejte na webových stránkách Pětky

Vážení rodiče, děkujeme vám za výbornou spolupráci při distanční výuce a přejeme krásné léto. Těšíme se na setkání s vašimi dětmi i s vámi v novém školním roce.


Novinka v přihlašování do  školní družiny od šk. roku 2020/2021 – možnost předem přihlásit dítě on-line během školních prázdnin. Viz stránky ŠD.

Účastníci neuskutečněného zájezdu do Londýna :Finanční prostředky ve výši 5.000,- Kč byly dne 29.6.2020 odeslány  na Vaše bankovní účty. Děkujeme za posečkání vyřešení této  situace.

Informace o platbě za školu v přírodě 2020
Od ubytovatele, se kterým máme smlouvu na uskutečnění školy v přírodě v roce
2020 a kterému jsme již zaplatili zálohu, jsme dostali voucher na školu v přírodě
v roce 2021.
V září, na začátku dalšího školního roku, budeme na tuto plánovanou školu
v přírodě přijímat přihlášky. Platba za žáky, kteří se na příští rok přihlásí, bude
tedy použita. Částka za školu v přírodě, která byla zaplacena žáky, kteří v dalším
školním roce nepojedou, bude v září 2020 zákonným zástupcům vrácena.
Pozn.: Převod zaplacených peněz za školu v přírodě na platbu na soustředění
sborů ve Šlovicích není možný.


Nabíráme žáky a žákyně do sportovních tříd. Více informací o sportovních třídách se dozvíte zde. 

Nové číslo školního časopisu Pětka ke stažení zde.


Pětka, jak se naší škole říká, byla otevřena poprvé v září roku 1954. Ve školním roce 2014/2015 oslavila 60 let své existence.

V naší škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu „Noty, míče, ke všemu tu máme klíče“.

Škola byla postavena jako prostorná prosvětlená budova s veškerým potřebným zázemím, které bylo především v posledních dvaceti letech stále rozšiřováno a modernizováno. K budově školy přiléhá zahrada s víceúčelovým hřištěm, které škola získala darem od UEFY, pavilon, ve kterém sídlí 2. ZUŠ, ale také v něm je moderní aerobický sál a cvičná kuchyňka. Vedle školy se dále nachází velké sportovní hřiště, které bylo v roce 2015 rekonstruováno.  Součástí školy je samozřejmě školní jídelna, družina, tělocvična a moderní sportovní hala.

Třídy 1. B – 9. B jsou s rozšířenou výukou hudební výchovy. Již  dvacet pět  let působí ve škole pěvecký sbor Sluníčko, který slaví úspěchy nejen doma, ale i v zahraničí. Od roku 2011 zde také funguje flétnový soubor Flauti Vivace.

Třídy 6. C – 9. C jsou třídy se sportovním zaměřením, především na atletiku. V oblasti sportovní výchovy těsně spolupracujeme s atletickým oddílem AC TEPO Kladno. Pokud žáci těchto tříd splňují předepsaná kritéria, jsou po deváté třídě přijati na Sportovní gymnázium v Kladně a pokračují tam ve sportovní kariéře.

V naší škole jsou dobré podmínky pro rozvoj dětí nejen ve sportovních a hudebních třídách, ale i ve třídách takzvaně běžných. Několik učeben je vybaveno interaktivními tabulemi, dataprojektory, počítači, odborné učebny jsou vybaveny potřebnou technikou, na střeše je umístěna meteostanice. Dbáme také na jazykový rozvoj našich žáků. Kromě anglického jazyka ve škole vyučujeme jako druhý cizí jazyk němčinu, ruštinu, francouzštinu a španělštinu.

Plán akcí

DatumAkce
29. 6. 2020Slavnostní předání vysvědčení žákům devátých tříd - 8.30 pergola v zahradě
30. 6. 2020Předání vysvědčení

Partneři