Vítejte na webových stránkách Pětky

AKTUÁLNĚ

Vážení rodiče.
Třídní schůzky se vzhledem k epidemiologické situaci ve čtvrtek 24. 9. 2020 uskuteční on – line formou. Podrobnější informace a pokyny k připojení vám sdělí třídní učitelé prostřednictvím dm softwaru (elektronické žákovské knížky).
Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče.

S platností od 17. 9. 2020 přistupujeme V ORGANIZACI ŠKOLNÍ DRUŽINY k těmto opatřením:

• Vyzvedávat děti ze ŠD budete moci pouze v tyto uvedené časy: ve 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 a v 17:00. V době mezi těmito časy není možné děti vyzvedávat a narušovat tak výchovně vzdělávací činnost ŠD. Vybraný čas se nebude měnit. Znovu, prosím, vyplňte spodní díl zápisového lístku a (po dítěti) pošlete do školy do 16. 9.2020.
• V daných časech vždy jedna paní vychovatelka odvede děti do šatny, a pak je předá vyzvedávajícím osobám u zadního vchodu školy. (Není třeba v těchto časech na družinu zvonit.) V případě jakékoliv mimořádné změny pošlete po dítěti písemnou omluvenku na zvláštním papíru, ale pouze na uvedené časy.
• Děti, které odchází ze ŠD bez doprovodu, mohou opustit ŠD po obědě do 14:00, a pak po 15:00 kdykoliv.

Pětka, jak se naší škole říká, byla otevřena poprvé v září roku 1954. Ve školním roce 2014/2015 oslavila 60 let své existence.

V naší škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu „Noty, míče, ke všemu tu máme klíče“.

Škola byla postavena jako prostorná prosvětlená budova s veškerým potřebným zázemím, které bylo především v posledních dvaceti letech stále rozšiřováno a modernizováno. K budově školy přiléhá zahrada s víceúčelovým hřištěm, které škola získala darem od UEFY, pavilon, ve kterém sídlí 2. ZUŠ, ale také v něm je moderní aerobický sál a cvičná kuchyňka. Vedle školy se dále nachází velké sportovní hřiště, které bylo v roce 2015 rekonstruováno.  Součástí školy je samozřejmě školní jídelna, družina, tělocvična a moderní sportovní hala.

Třídy 1. B – 9. B jsou s rozšířenou výukou hudební výchovy. Již  dvacet pět  let působí ve škole pěvecký sbor Sluníčko, který slaví úspěchy nejen doma, ale i v zahraničí. Od roku 2011 zde také funguje flétnový soubor Flauti Vivace.

Třídy 6. C – 9. C jsou třídy se sportovním zaměřením, především na atletiku. V oblasti sportovní výchovy těsně spolupracujeme s atletickým oddílem AC TEPO Kladno. Pokud žáci těchto tříd splňují předepsaná kritéria, jsou po deváté třídě přijati na Sportovní gymnázium v Kladně a pokračují tam ve sportovní kariéře.

V naší škole jsou dobré podmínky pro rozvoj dětí nejen ve sportovních a hudebních třídách, ale i ve třídách takzvaně běžných. Několik učeben je vybaveno interaktivními tabulemi, dataprojektory, počítači, odborné učebny jsou vybaveny potřebnou technikou, na střeše je umístěna meteostanice. Dbáme také na jazykový rozvoj našich žáků. Kromě anglického jazyka ve škole vyučujeme jako druhý cizí jazyk němčinu, ruštinu, francouzštinu a španělštinu.

Plán akcí

DatumAkce
1. 9. 2020Zahájení školního roku 2020/2021 (cca do 8.30 hod.)
2.9. - 4. 9. 2020Třídnické práce, výběr a předání učebnic
(1.st. do 11.40hod., 2. st. do 12.40 hod.)
4.9. - 11. 9. 2020Soustředění sborů Šlovice - Velké Sluníčko
7.9. - 11.9. 2020Soustředění sborů - Malé Sluníčko
8. 9. 2020Focení prvních tříd
24. 9. 2020Třídní schůzky - on - line

Partneři