Vítejte na webových stránkách Pětky

ZDE můžete stahovat aktuální číslo školního časopisu Pětka.


Informace pro rodiče ohledně ošetřovného: škola nepotvrzuje žádost o ošetřovné.

Informace na stránkách www.mpsv.czhttps___www.mpsv.cz_documents_20142_1248138_TZ_13_10_2020_jak_na_osterovne_od_14_10

AKTUÁLNĚ

Informace o výuce v nouzovém stavu – změna od 30. 11. 2020

V návaznosti na nová opatření vlády dochází ke změně v provozu školy od 30. 11. 2020, a to tak, že je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně a žáků devátých tříd, dále ve střídavém režimu po týdnech i přítomnost žáků 6. – 8. tříd.
Tělesná výchova – výuka tělesné výchovy je i nadále zakázána. V době hodin TV vycházky ven nebo jiné aktivity na hřišti či v zahradě školy.
Plavání – i nadále zakázáno – úprava rozvrhu.
Hudební výchova – zakázán zpěv, výuka sborového zpěvu i nadále nepokračuje.
Flétny – výuka hry na flétnu při prezenční výuce zakázána. Dle domluvy s vyučujícími hv žákům 1.B a 2.B je nabídnuta distanční výuka hry na flétnu v odpoledních hodinách. V hodinách prezenčních budou probíhat jiné aktivity patřící do výuky hudební výchovy.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole a dodržovat určené hygienické předpisy.

třídy prvního stupně – žáci se vzdělávají prezenčně ve škole dle stanoveného rozvrhu

9. třídy – žáci se vzdělávají prezenčně ve škole dle stanoveného rozvrhu

třídy 8.A, 8.B, 8.C a 6.A, 6.B – žáci se vzdělávají prezenčně ve škole dle stanoveného rozvrhu v týdnech 30.11. – 4.12.2020 a 14. 12. -18. 12. 2020, v týdnu 7.12. – 11.12.2020 jejich výuka bude probíhat povinně distančně podle § 184a školského zákona dle upravených rozvrhů s využitím aplikace Google classroom i videokonferencí.

třídy 7.A, 7.B, 7.C a 6.C – žáci se vzdělávají prezenčně ve škole dle stanoveného rozvrhu v týdnu 7.12. – 11.12.2020, v týdnech 30.11. – 4.12.2020 a 14. 12. -18. 12. 2020 jejich výuka bude probíhat povinně distančně podle § 184a školského zákona dle upravených rozvrhů s využitím aplikace Google classroom i videokonferencí.

Pronájmy vnitřních sportovišť se jsou od 9. 10. 2020 zrušeny.

Družina

Od 30. 11. bude plně v provozu školní družina za podmínky zachování homogenity skupin. Fungovat bude i ranní družina – rodiče informujeme, že v ranní družině není možno zajistit homogenitu skupiny, přítomnost dětí v ní je na zvážení zákonných zástupců.

Jídelna

Všechny děti na prezenční výuce, které jsou přihlášeny ve školní jídelně, mají zajištěný oběd. Kdo nebude chtít oběd, prosíme o odhlášení na záznamník 312 263 526.
Žáci v době distanční výuky mají nárok na oběd. Ti kteří budou mít
zájem o oběd, se musí přihlásit do 7,00 hod na záznamník 312 263 526 nebo si zaškrtat
/vybrat/ jídlo na internetu www.strava.cz.
Pro oběd si mohou přijít žáci od 11,40 do 13,00 hod zadním vchodem školy.

 

O ŠKOLE

Pětka, jak se naší škole říká, byla otevřena poprvé v září roku 1954. Ve školním roce 2014/2015 oslavila 60 let své existence.

V naší škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu „Noty, míče, ke všemu tu máme klíče“.

Škola byla postavena jako prostorná prosvětlená budova s veškerým potřebným zázemím, které bylo především v posledních dvaceti letech stále rozšiřováno a modernizováno. K budově školy přiléhá zahrada s víceúčelovým hřištěm, které škola získala darem od UEFY, pavilon, ve kterém sídlí 2. ZUŠ, ale také v něm je moderní aerobický sál a cvičná kuchyňka. Vedle školy se dále nachází velké sportovní hřiště, které bylo v roce 2015 rekonstruováno.  Součástí školy je samozřejmě školní jídelna, družina, tělocvična a moderní sportovní hala.

Třídy 1. B – 9. B jsou s rozšířenou výukou hudební výchovy. Již  dvacet pět  let působí ve škole pěvecký sbor Sluníčko, který slaví úspěchy nejen doma, ale i v zahraničí. Od roku 2011 zde také funguje flétnový soubor Flauti Vivace.

Třídy 6. C – 9. C jsou třídy se sportovním zaměřením, především na atletiku. V oblasti sportovní výchovy těsně spolupracujeme s atletickým oddílem AC TEPO Kladno. Pokud žáci těchto tříd splňují předepsaná kritéria, jsou po deváté třídě přijati na Sportovní gymnázium v Kladně a pokračují tam ve sportovní kariéře.

V naší škole jsou dobré podmínky pro rozvoj dětí nejen ve sportovních a hudebních třídách, ale i ve třídách takzvaně běžných. Několik učeben je vybaveno interaktivními tabulemi, dataprojektory, počítači, odborné učebny jsou vybaveny potřebnou technikou, na střeše je umístěna meteostanice. Dbáme také na jazykový rozvoj našich žáků. Kromě anglického jazyka ve škole vyučujeme jako druhý cizí jazyk němčinu, ruštinu, francouzštinu a španělštinu.

Plán akcí

DatumAkce
24. 11. 2020Pedagogická rada - čtvrtletní hodnocení
26. 11. 2020Třídní schůzky (předpokládáme online)

Partneři