Vítejte na webových stránkách Pětky

 


Pětka, jak se naší škole říká, byla otevřena poprvé v září roku 1954. Ve školním roce 2014/2015 oslavila 60 let své existence.

V naší škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu „Noty, míče, ke všemu tu máme klíče“.

Škola byla postavena jako prostorná prosvětlená budova s veškerým potřebným zázemím, které bylo především v posledních dvaceti letech stále rozšiřováno a modernizováno. K budově školy přiléhá zahrada s víceúčelovým hřištěm, které škola získala darem od UEFY, pavilon, ve kterém sídlí 2. ZUŠ, ale také v něm je moderní aerobický sál a cvičná kuchyňka. Vedle školy se dále nachází velké sportovní hřiště, které bylo v roce 2015 rekonstruováno.  Součástí školy je samozřejmě školní jídelna, družina, tělocvična a moderní sportovní hala.

Třídy 1. B – 9. B jsou s rozšířenou výukou hudební výchovy. Již  dvacet pět  let působí ve škole pěvecký sbor Sluníčko, který slaví úspěchy nejen doma, ale i v zahraničí. Od roku 2011 zde také funguje flétnový soubor Flauti Vivace.

Třídy 6. C – 9. C jsou třídy se sportovním zaměřením, především na atletiku. V oblasti sportovní výchovy těsně spolupracujeme s atletickým oddílem AC TEPO Kladno. Pokud žáci těchto tříd splňují předepsaná kritéria, jsou po deváté třídě přijati na Sportovní gymnázium v Kladně a pokračují tam ve sportovní kariéře.

V naší škole jsou dobré podmínky pro rozvoj dětí nejen ve sportovních a hudebních třídách, ale i ve třídách takzvaně běžných. Několik učeben je vybaveno interaktivními tabulemi, dataprojektory, počítači, odborné učebny jsou vybaveny potřebnou technikou, na střeše je umístěna meteostanice. Dbáme také na jazykový rozvoj našich žáků. Kromě anglického jazyka ve škole vyučujeme jako druhý cizí jazyk němčinu, ruštinu, francouzštinu a španělštinu.

Plán akcí

DatumAkce
7. 10. - 11. 10. 2019Atletické soustředění - Nymburk, Kladno - 6.C
7. 10. 2019Beseda se zaměstnanci Úřadu práce - 9.C
8. 10. 2019Sládečkovo muzeum - Cesta do pravěku - 6.A
8. 10. 2019Ondřej Sekora - Sládečkovo muzeum Kladno - 4.B
10. 10. 2019Přespolní běh -krajské kolo - vybraní žáci
10. 10. 2019Beseda se zaměstnanci Úřadu práce 9.B
10. 10. 2019Projekt Komenský 2020 - Třídíme odpad
14. 10. - 18. 10. 2019Atletické soustředění - Malá Úpa
14. 10. 2019Projekt Komenský 2020 - Třídíme odpad - soutež
15. 10. 2019Městská knihovna Kladno - Sítná - 4.A
17. 10. 2019Beseda se zaměstnanci Úřadu práce - 9.A
18. 10. 2019Středočeské divadlo - Vango - 7.A, 7.B, 8.A, 8.B
21. 10. 2019Bezobalový obchod Vyváženo - ekologie a udržitelnost - 6.A
21. 10. 2019Výuka v lese - zážitková lesní pedagogika - 3.AB
22. 10. 2019IQ port Praha - nové technologie - 8.A
23. 10. 2019Schůzka pro rodiče vystupujících žáků
24. 10. 2019Památník Terezín - 9.AB
25. 10. 2019Ředitelské volno pro žáky
29. a 30. 10. 2019Podzimní prázdniny
31. 10. 2019Dopravní výchova - 4.AB
6. 11. 2019Ondřej Sekora - Sládečkovo muzeum Kladno - 2.A
15. 11. 2019Memento - R. John, představení
10. 12. 2019Podřipský betlém - vánoční tvořivé dílny - 4.AB

Partneři