Vítejte na webových stránkách Pětky

Seznam žáků přijatých do prvních tříd školního roku 2019/2020

Přijatí žáci do prvních tříd 2019/20


Pokyny pro platbu – Šlovice 2019


Pětka, jak se naší škole říká, byla otevřena poprvé v září roku 1954. Ve školním roce 2014/2015 oslavila 60 let své existence.

V naší škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu „Noty, míče, ke všemu tu máme klíče“.

Škola byla postavena jako prostorná prosvětlená budova s veškerým potřebným zázemím, které bylo především v posledních dvaceti letech stále rozšiřováno a modernizováno. K budově školy přiléhá zahrada s víceúčelovým hřištěm, které škola získala darem od UEFY, pavilon, ve kterém sídlí 2. ZUŠ, ale také v něm je moderní aerobický sál a cvičná kuchyňka. Vedle školy se dále nachází velké sportovní hřiště, které bylo v roce 2015 rekonstruováno.  Součástí školy je samozřejmě školní jídelna, družina, tělocvična a moderní sportovní hala.

Třídy 1. B – 9. B jsou s rozšířenou výukou hudební výchovy. Již  dvacet pět  let působí ve škole pěvecký sbor Sluníčko, který slaví úspěchy nejen doma, ale i v zahraničí. Od roku 2011 zde také funguje flétnový soubor Flauti Vivace.

Třídy 6. C – 9. C jsou třídy se sportovním zaměřením, především na atletiku. V oblasti sportovní výchovy těsně spolupracujeme s atletickým oddílem AC TEPO Kladno. Pokud žáci těchto tříd splňují předepsaná kritéria, jsou po deváté třídě přijati na Sportovní gymnázium v Kladně a pokračují tam ve sportovní kariéře.

V naší škole jsou dobré podmínky pro rozvoj dětí nejen ve sportovních a hudebních třídách, ale i ve třídách takzvaně běžných. Několik učeben je vybaveno interaktivními tabulemi, dataprojektory, počítači, odborné učebny jsou vybaveny potřebnou technikou, na střeše je umístěna meteostanice. Dbáme také na jazykový rozvoj našich žáků. Kromě anglického jazyka ve škole vyučujeme jako druhý cizí jazyk němčinu, ruštinu, francouzštinu a španělštinu.

Plán akcí

DatumAkce
17. 5. 2019Hasičská soutěž
20. 5. 2019Miniolympiáda
21. 5. 2019Pohár Rozhlasu - krajské finále
21. 5. 2019Předškoláček
22. 5. 2019Mladý záchranář
23. 5. 2019Komenský 2020 - 7.B
24. 5. 2019Uničov - republiková přehlídka dětských sborů - 4.B, 5.B
24. 5. 2019Biologická olympiáda - krajské kolo
24. 5. 2019První pomoc - 7.A, 8.C
28. 5. 2019Linec, Mauthausen - exkurze - 9.BC
28. 5. 2019Rozvoj zdravého sebevědomí. Závislostní chování. - 5.ABC
28. 5. 2019Předškoláček
30. 5. 2019Divadlo ABC Praha - KMD
31. 5. 2019Den dětí - akce tříd
31. 5. 2019Židovské město - 9.C
13. 6. 2019Den hudby
14. 6. 2019Literární toulky
18. 6. 2019Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd
20. - 27. 6. 2019Škola v přírodě - Hrachov
28. 6. 2019Předávání vysvědčení

Partneři