5. ZŠ Kladno

03. 01. 2022

Preventivní antigenní testování a trasování ve školách

Od 3. ledna bude probíhat ve školách preventivní antigenní testování.

Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká dětí a žáků, jak neočkovaných, tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc. V případě, že dítě nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne mělo nasazenou roušku. Pokud je starší 15 let, nosí respirátor.

Další informace naleznete v přiloženém letáku pro rodiče

14. 12. 2021

Koncert sborů 15. 12. 2021 - podmínky vstupu

Zveme vás na Koncert sborů zítra od 17 do cca 18 hodin do naší školní zahrady. Všechny naše pěvecké sbory  a flétnový sbor si pro vás připravili vánoční program, přijďte si užít vánoční atmosféru za poslechu krásné hudby.

Jedná se o školní kulturní akci, je tedy nezbytné, aby se účastnící se osoby prokázaly jednou z podmínek daných mimořádným opatřením :

  • provedené očkování proti covid 19  (pozn. 14 dní od dokončeného očkovacího schématu)
  • prodělané laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 (pozn. do 180 dnů)

Škola má povinnost kontrolovat splnění těchto podmínek. Při vchodu do budovy budou dané doklady kontrolovány.

Pro hladký průběh u vstupu prosíme o připravené QR kódy ke skenování.

Doporučujeme po celou dobu akce respirátor nebo roušku (děti).

01. 12. 2021

Adventní rozjímání 2.12.2021 - podmínky vstupu

Zveme vás na Adventní rozjímání do naší školní zahrady. Zítra od 17 do cca 18 hodin si můžete užít předvánoční atmosféru poslechem a zpěvem koled a shlédnout živý Betlém v podání žáků třídy 9.C.

Jedná se o školní kulturní akci, je tedy nezbytné, aby se účastnící se osoby prokázaly jednou z podmínek daných mimořádným opatřením :

  • provedené očkování proti covid 19  (pozn. 14 dní od dokončeného očkovacího schématu)
  • prodělané laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 (pozn. do 180 dnů)

Škola má povinnost kontrolovat splnění těchto podmínek. Při vchodu do budovy budou dané doklady kontrolovány.

Pro hladký průběh u vstupu prosíme o připravené QR kódy ke skenování.

Doporučujeme po celou dobu akce respirátor nebo roušku (děti).

24. 11. 2021

Třídní schůzky - čtvrtek 25.11.2021 - podmínky vstupu do školy

Třídní schůzky jsou svým charakterem posuzovány jako veřejné akce, je tedy nezbytné, aby se účastnící se osoby prokázaly jednou z podmínek daných mimořádným opatřením :

  • provedené očkování proti covid 19  (pozn. 14 dní od dokončeného očkovacího schématu)
  • prodělané laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 (pozn. do 180 dnů)

Škola má povinnost kontrolovat splnění těchto podmínek. Při vchodu do budovy budou dané doklady kontrolovány.

Pro hladký průběh u vstupu prosíme o připravené QR kódy ke skenování.

Rodičům, kteří uvedené podmínky nesplňují, budou informace zaslány elektronicky třídními učiteli. V případě potřeby mohou rodiče jednotlivé vyučující kontaktovat standartním způsobem prostřednictvím žákovské knížky.

16. 11. 2021

Celoplošné testování žáků na covid 19

Celoplošné testování žáků proběhne ve dnech 22.11. a 29.11. 2021.

Testování antigenním testem proběhne od 7.45 hod. v učebnách, kde žáci mají dle rozvrhu první vyučovací hodinu.

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Žák, který se nedostaví v tyto dny, bude neprodleně testován následující den ihned po příchodu do školy. 

15. 11. 2021

Epidemidemiologická situace

Z důvodů zhoršující se epidemiologické situace prosíme všechny příchozí, aby nevstupovali do prostor školy. Mimo následující doby nebudou cizí osoby vpuštěny do prostor školy.

Placení obědů: 6 - 7.30 hodin

Výdej do nádob: 11 - 11.30 hodin a 13.45 - 14.00 hodin.

Rodiče žáků ŠD, prosíme vyzvedejte si děti v předem stanovené časy. 

Prosíme o respektování časů a děkujeme za pochopení.