5. ZŠ Kladno

01. 07. 2022

Přejeme všem krásné prázdniny .. úřední hodiny během prázdnin 8 - 12 hodin

Úřední hodiny v kanceláři školy v době letních prázdnin: všední dny od 8 do 12 hodin.

28. 06. 2022

Příjezd ze školy v přírodě 28.6.2022 - 12-12.30h

Plánovaný příjezd ze školy v přírodě dnes mezi 12 - 12.30 hodin.

21. 06. 2022

Uzavření školní jídelny od 22.6.2022 z důvodu havárie

Školní jídelna bude od 22. 6.  do 30.6. 2022 uzavřena z důvodu havárie. Obědy budou žákům automaticky odhlášeny.

20. 06. 2022

Výsledky přijímacího řízení 16.-17.6.2022

Ve dnech  16 - 17. 6. 2022 proběhly zápisy žáků z Ukrajiny. Seznam přijatých žáků viz příloha

31. 05. 2022

Uzavření bočního vchodu - středa 1. 6. 2022

Z důvodu prací při výměně střešní krytiny na budově školy bude ve středu 1. 6. 2022 uzavřen boční vchod u kuchyně a družiny. Vyzvedávání dětí ze školní družiny bude umožněno hlavním vchodem - vedení školní družiny bude zákonné zástupce informovat o organizaci vyzvedávání.

26. 05. 2022

Zdražení ceny obědů od září 2022

Vážení rodiče,

vzhledem k neustálému nárůstu cen potravin, jsme nuceni navýšit od 1. 9. 2022 stravné na tyto částky.

  1. kategorie – 7 – 10 let – 32,- Kč (celková cena)
  2. kategorie – 11 – 14 let – 34,- (celková cena)
  3. kategorie – 15 a výše – 35,- Kč (celková cena

 

Děkuji za pochopení

Mgr. Hana Vocelková

24. 05. 2022

Uzavření bočního vchodu - čtvrtek 26.5.

Z důvodu prací při výměně střešní krytiny na budově školy bude ve čtvrtek 26.5. uzavřen boční vchod u kuchyně a družiny. Vyzvedávání dětí ze školní družiny bude umožněno hlavním vchodem - vedení školní družiny bude zákonné zástupce informovat o organizaci vyzvedávání.

20. 05. 2022

Pomůcky pro výuky fyziky

V květnu škola obdržela dotaci z Fondu výchovy a vzdělávání na zakoupení sady senzorů Pasco Senzorium fyzika. Tyto senzory škola využívá nejen pro výuku, ale také pro spolupráci s učiteli jiných škola v projektu V67 "Cesta k výjimečnosti" reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012291.

Touto cestou děkujeme za poskytnutí dotace MMK. 

17. 05. 2022

Volba do Rady školy - výsledky

Vzhledem k tomu, že v Radě školy končí jeden zástupce rodičů (ukončení docházky jeho dítěte),  Rada musí vyhlásit doplňkové volby. Volby se uskuteční distanční formou v době  od 28. 4. 2022 16.00 hodin do 5. 5. 2022 16.00 hodin. Platnost mandátu bude pro dobu od 1. 9. 2022 - 11. 7. 2024

Nominovaná byla čtveřice rodičů.

Na základě výsledků voleb bude rodiče v Radě školy  reprezentovat  paní Svobodová Jana.

 

 

 

16. 05. 2022

Třídní schůzka nově nastupujících žáků do 1.tříd - 2.6.2022 od 16hod.

Třídní schůzka nově nastupujících žáků do 1.tříd se uskuteční dne 2.6.2022 od 16.00 do 17.00 hodin