Vítejte na webových stránkách Pětky

AKTUÁLNĚ
Na stránce “Zápis do 1.tříd” zveřejněn seznam přijatých žáků.

Testování PCR testy dne 7. 5. 2021a 14.5. 2021
Toto testování je pro žáky následujícího týden prezenční výuky zdarma.

VÝUKA OD PONDĚLÍ 3. 5. 2021

Třídy se střídají v prezenční a distanční výuce. První týden od 3. 5. půjdou do školy žáci 3.-5.ročníků na 1. stupni a žáci 6.-7.ročníků na 2.stupni.

Žáci 1.-2.ročníků a 8.-9.ročníků zůstávají doma na distanční výuce a učí se podle školního rozvrhu.

Další týden od 10. 5. se situace otáčí, takže ve škole budou žáci 1.-2.ročníků a 8.-9.ročníků a naopak zůstanou doma žáci 3.-5.ročníků na 1. stupni a žáci 6.-7.ročníků na distanční výuce.

Tato forma bude platit do konce školního roku.

Od pondělí 3. 5. 2021 se po žácích 1. stupně vrací do škol také žáci 2. stupně. Díky tomu se mění výuka všem žákům školy.
Žáci 1. i 2. stupně se budou učit rotační formou a za zpřísněných hygienických opatření.
Před každým nástupem do školy byste měli zvážit, zda-li Vaše dítě nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19 – viz seznam :
Kontrolní seznam příznaků COVID-19

Varianta A – antigenní testy
Každý žák školy musí být otestován antigenním testem výtěrem z okraje nosu. Žáci 1. stupně budou testováni 1x týdně vždy v pondělí. Žáci 2. stupně budou testováni 2x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek. Momentálně testujeme testy Singclean. (viz www.testovani.edu.cz – jak na to (videonávod pro testování))

Bez provedení testu nebude žák vpuštěn do školy. Test si provádí každý žák samostatně. Pokud žák v den testování do školy nepřijde, bude testován jiný den při příchodu do školy. Výsledek testu je znám do 15 minut.

Pravidelné testování se týká i všech zaměstnanců školy, pokud nebyli kompletně očkováni. Z testováni jsou vyloučeni zaměstnanci a žáci, kteří průkazně předloží (např. původní sms z hygieny nebo potvrzením od praktického lékaře), že před méně než 3 měsíci prodělali onemocnění Covid-19 (škola si ověří u KHS).

Žáci, kteří se testování nezúčastní, nemohou a nebudou vpuštěni do budovy školy a budou muset zůstat doma. Pro takové žáky není zavedena jiná forma výuky (např. online). Netestovaní žáci si musí doplnit učivo jako kdyby byli nemocní a nepřítomni ve škole.

Varianta B – PCR testy
Pro PCR testování je potřeba, aby rodiče žáků 2. stupně vyplnili souhlas s testováním, který je na stránce “základní škola – pro rodiče -ke stažení”.

Žáci 2. stupně se mohou zúčastnit zkušebního testování PCR testy (ze slin) a to tímto způsobem: Žáci 6.-7. ročníku na prezenční výuce od 3. 5. se hned v pondělí mohou zdarma otestovat PCR testem. Žáci, kteří se v pondělí otestují tímto testem, se již nebudou znovu testovat ve čtvrtek.

Žáci 8.-9.ročníku, kteří budou mít prezenční výuku od 10. 5. se mohou zdarma přijít otestovat PCR testem v pátek 7.5. v 7.30 hodin (8.ročník), 7.45 hodin (9.ročník) boční brankou do pergoly u ZUŠ. Díky tomu, že budou známé výsledky během víkendu, se již tito žáci nebudou muset testovat celý týden své prezenční výuky.

Další testování PCR testy bude možné pro žáky 1. i 2. stupně i nadále, ale již si je budou muset rodiče hradit. Cena 1 testu je 150,- Kč. Testovat se bude vždy v pátek mezi 7.30 – 8 hodinou (dle instrukcí) ráno a vždy půjde o žáky, kteří budou mít prezenční výuku následující týden.

Platba za další testy nad rámec:
Částka : 150 Kč za 1 test ( platba jednorázově za celou dobu od 5 – 6/2021)
Číslo účtu : KB 17838141/0100
Variabilní symbol : 3333
Konstantní symbol : 558
Specifický symbol : rodné číslo dítěte ( 8558040555 )
Popis příkazce : příjmení, jméno dítěte, třída ( Novák Jan, 6.A )
Popis pro příjemce : PCR testy
Termín platby do 15.5. 2021

Od 3.5.2021 ranní školní družina (do 8 hodin) nebude nadále v provozu. Časy, ve kterých si zákonní zástupci mohou vyzvedávat děti z odpolední družiny jsou uvedeny v sekci školní družina

Obědy od 3. května

Žáci a zaměstnanci školy se mohou přihlásit na obědy na internetových stránkách www.strava.cz
nebo zanecháním vzkazu na záznamník tel. 312 263 526 kde prosím o nahlášení jména, třídy a na které dny si obědy objednáváte.
Nikdo nebude automaticky na oběd přihlášen, za objednané obědy si každý strávník zodpovídá sám.

Žáci na distanční výuce si mohou obědy vyzvedávat od 13.30 do 14.00 hodin, stejně tak v pondělí a čtvrtek rodiče žáků, kteří budou mít výsledek testování pozitivní a nemohou se zúčastnit prezenční výuky.


Velikonoční číslo našeho skvělého časopisu můžete stahovat zde!

Více informací o sportovních třídách naleznete zde.


 Informace pro rodiče ohledně ošetřovného: škola nepotvrzuje žádost o ošetřovné.

 


O ŠKOLE

Pětka, jak se naší škole říká, byla otevřena poprvé v září roku 1954. Ve školním roce 2014/2015 oslavila 60 let své existence.

V naší škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu „Noty, míče, ke všemu tu máme klíče“.

Škola byla postavena jako prostorná prosvětlená budova s veškerým potřebným zázemím, které bylo především v posledních dvaceti letech stále rozšiřováno a modernizováno. K budově školy přiléhá zahrada s víceúčelovým hřištěm, které škola získala darem od UEFY, pavilon, ve kterém sídlí 2. ZUŠ, ale také v něm je moderní aerobický sál a cvičná kuchyňka. Vedle školy se dále nachází velké sportovní hřiště, které bylo v roce 2015 rekonstruováno.  Součástí školy je samozřejmě školní jídelna, družina, tělocvična a moderní sportovní hala.

Třídy 1. B – 9. B jsou s rozšířenou výukou hudební výchovy. Již  dvacet pět  let působí ve škole pěvecký sbor Sluníčko, který slaví úspěchy nejen doma, ale i v zahraničí. Od roku 2011 zde také funguje flétnový soubor Flauti Vivace.

Třídy 6. C – 9. C jsou třídy se sportovním zaměřením, především na atletiku. V oblasti sportovní výchovy těsně spolupracujeme s atletickým oddílem AC TEPO Kladno. Pokud žáci těchto tříd splňují předepsaná kritéria, jsou po deváté třídě přijati na Sportovní gymnázium v Kladně a pokračují tam ve sportovní kariéře.

V naší škole jsou dobré podmínky pro rozvoj dětí nejen ve sportovních a hudebních třídách, ale i ve třídách takzvaně běžných. Několik učeben je vybaveno interaktivními tabulemi, dataprojektory, počítači, odborné učebny jsou vybaveny potřebnou technikou, na střeše je umístěna meteostanice. Dbáme také na jazykový rozvoj našich žáků. Kromě anglického jazyka ve škole vyučujeme jako druhý cizí jazyk němčinu, ruštinu, francouzštinu a španělštinu.

Plán akcí

DatumAkce

Partneři