Vítejte na webových stránkách Pětky

AKTUÁLNĚ
Od pondělí 12. 4. 2021 se žáci 1. stupně vrací zpět do prezenční výuky, ale rotační formou a za zpřísněných hygienických opatření.

Testování

Každý žák musí být otestován antigenním testem výtěrem z okraje nosu. Testovat se bude vždy v pondělí a ve čtvrtek. Bez provedení testu nebude žák vpuštěn k prezenční výuce. Test se provádí ve třídě za instruktáže paní učitelky, ale provádí si ho každý žák samostatně. U žáků 1. a 2. ročníků může s testem vypomoci zákonný zástupce žáka. Pokud žák v den testování do školy nepřijde, bude testován další den při příchodu do školy.

Výsledek testu je znám do 15 minut. Vzhledem k velkému množství žáků je vhodné přijít do školy včas, aby testováním byla co nejméně narušena výuka. Byli bychom rádi, kdyby se žáky podařilo otestovat v pondělí i ve čtvrtek od 7.30 – 8.30 hodin. Přesný časový rozpis předají třídní učitelky/učitelé.

Pravidelné testování se týká i všech zaměstnanců školy, pokud nebyli kompletně očkováni. Z testováni jsou vyloučeni zaměstnanci a žáci, kteří předloží potvrzení (např. původní sms z hygieny nebo potvrzením od praktického lékaře), že před méně než 3 měsíci prodělali onemocnění Covid-19 (škola si ověří u KHS).

Žáci, kteří se testování nezúčastní, nemohou a nebudou vpuštěni do budovy školy a budou muset zůstat doma. Pro takové žáky není zavedena jiná forma výuky (např. online). Netestovaní žáci si musí doplnit učivo jako kdyby byli nemocní a nepřítomni ve škole.

Hygienická opatření
Pokud žák, učitel nebo provozní pracovník školy bude vykazovat jakýkoliv příznak nemoci, třeba jen obyčejnou rýmu nebo kašel, nebude mu přístup do školy umožněn. Žáci musí mít po celou dobu přítomnosti ve škole nasazenou zdravotnickou roušku, případně respirátor (kromě chvíle na oběd a svačinu). Všichni zaměstnanci musí mít respirátor. Při vstupu do budovy a několikrát během dne si žáci umyjí a vydezinfikují ruce. Všechny učebny jsou pravidelně větrány a dezinfikovány. Žáci se po celou dobu nachází ve své třídě, nenavštěvují ostatní třídy a nemíchají se s ostatními spolužáky a to ani na obědě.

Kdo bude kdy ve škole
Třídy se střídají v prezenční a distanční výuce. První týden od 12. 4. půjdou do školy žáci 1. a 2.tříd.
Žáci 3.-5. ročníků zůstávají doma na distanční výuce.

Další týden od 19. 4. se situace otáčí, takže ve škole budou žáci 3. – 5. ročníků a naopak žáci 1.-2. ročníků zůstanou doma na distanční výuce. Zatím to vypadá, že tato forma bude platit do konce školního roku.

Výuka a rozvrh hodin
Žáci se učí ve svých kmenových třídách a nemíchají se s jinými žáky.

Žáci 2. stupně pokračují v distanční výuce.

O přesnější organizaci návratu dětí do škol od 12. 4. budou informovat v pátek 9.4.2021 třídní učitelé, kteří Vám zodpoví případné dotazy.
Věříme, že nástup žáků do školy a testování zvládneme ke spokojenosti všech a výuka řádně začne. K tomu je však potřeba zhlédnout hlavně princip testování (videomanuál) na stránkách www.testovani.edu.cz – testování testy LEPU. Žáci se nemusí ničeho obávat, máme připraveny zkušené paní učitelky a paní vychovatelky, aby byly žákům ku pomoci.

Dovolujeme si tedy zpřístupnit Vám materiály MŠMT:
testovani-letak-pro-rodice
testovani-letak-pro-zaky

Před každým nástupem do školy byste měli zvážit, zda-li Vaše dítě nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19 – viz seznam :
Kontrolní seznam příznaků COVID-19

Od 12.4.2021 bude opět v provozu školní družina, ranní školní družina (do 8 hodin) v provozu nebude. Časy, ve kterých si zákonní zástupci mohou vyzvedávat děti z odpolední družiny jsou uvedeny v sekci školní družina

Veškeré další informace najdete na stránce:

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Zde jsou umístěny všechny dokumenty, kterými se řídí znovuotevření škol.

Obědy od 12. dubna

Žáci a zaměstnanci školy se mohou přihlásit na obědy na internetových stránkách www.strava.cz
nebo zanecháním vzkazu na záznamník tel. 312 263 526 kde prosím o nahlášení jména, třídy a na které dny si obědy objednáváte.
Nikdo nebude automaticky na oběd přihlášen, za objednané obědy si každý strávník zodpovídá sám.

Žáci na distatnční výuce si mohou obědy vyzvedávat od 13.30 do 14.00 hodin, stejně tak v pondělí a čtvrtek rodiče žáků, kteří budou mít výsledek testování pozitivní a nemohou se zúčastnit prezenční výuky.


Velikonoční číslo našeho skvělého časopisu můžete stahovat zde!

Více informací o sportovních třídách naleznete zde.


 Informace pro rodiče ohledně ošetřovného: škola nepotvrzuje žádost o ošetřovné.

Informace na stránkách www.mpsv.cz https___www.mpsv.cz_documents_20142_1248138_TZ_13_10_2020_jak_na_osterovne_od_14_10

Informace o výuce v nouzovém stavu – změna od pondělí 1. 3. 2021

V návaznosti na nová opatření vlády ze dne 26. 2. 2021 dochází ke změně v provozu školy od 1. 3. 2021, a to tak, že je zakázána osobní přítomnost všech žáků na výuce

Všechny třídy prvního i druhého stupně – žáci se vzdělávají distančně dle stanoveného rozvrhu s využitím aplikace Google classroom a videokonferencí

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátor nebo roušku po celou dobu pobytu ve škole a dodržovat určené hygienické předpisy.

Pronájmy vnitřních sportovišť se jsou od 9. 10. 2020 zrušeny.

Družina

Od 3. 3. školní družina je v provozu on line. Aktivity družiny jsou přístupné na meetu v HC každý den od 14 – 15 hodin.

Jídelna

Od 1.3.2021 do 19.3.2021 budou automaticky odhlášeny všechny děti z obědů. Kdo bude chtít oběd v době distanční výuky, musí si jej přihlásit přes stránky www.strava.cz nebo na záznamník 312 263 526. 

Žáci v době distanční výuky mají nárok na oběd. Ti kteří budou mít zájem o oběd, musí se přihlásit do 7,00 hod na záznamník 312 263 526 nebo si zaškrtat /vybrat/ jídlo na internetu. Pro oběd si mohou přijít žáci od 11,40 do 13,00 hod zadním vchodem školy.

Výdej obědů 1.3. – 19.3. 2021  od 14,40 do 13,00 hod.

 


O ŠKOLE

Pětka, jak se naší škole říká, byla otevřena poprvé v září roku 1954. Ve školním roce 2014/2015 oslavila 60 let své existence.

V naší škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu „Noty, míče, ke všemu tu máme klíče“.

Škola byla postavena jako prostorná prosvětlená budova s veškerým potřebným zázemím, které bylo především v posledních dvaceti letech stále rozšiřováno a modernizováno. K budově školy přiléhá zahrada s víceúčelovým hřištěm, které škola získala darem od UEFY, pavilon, ve kterém sídlí 2. ZUŠ, ale také v něm je moderní aerobický sál a cvičná kuchyňka. Vedle školy se dále nachází velké sportovní hřiště, které bylo v roce 2015 rekonstruováno.  Součástí školy je samozřejmě školní jídelna, družina, tělocvična a moderní sportovní hala.

Třídy 1. B – 9. B jsou s rozšířenou výukou hudební výchovy. Již  dvacet pět  let působí ve škole pěvecký sbor Sluníčko, který slaví úspěchy nejen doma, ale i v zahraničí. Od roku 2011 zde také funguje flétnový soubor Flauti Vivace.

Třídy 6. C – 9. C jsou třídy se sportovním zaměřením, především na atletiku. V oblasti sportovní výchovy těsně spolupracujeme s atletickým oddílem AC TEPO Kladno. Pokud žáci těchto tříd splňují předepsaná kritéria, jsou po deváté třídě přijati na Sportovní gymnázium v Kladně a pokračují tam ve sportovní kariéře.

V naší škole jsou dobré podmínky pro rozvoj dětí nejen ve sportovních a hudebních třídách, ale i ve třídách takzvaně běžných. Několik učeben je vybaveno interaktivními tabulemi, dataprojektory, počítači, odborné učebny jsou vybaveny potřebnou technikou, na střeše je umístěna meteostanice. Dbáme také na jazykový rozvoj našich žáků. Kromě anglického jazyka ve škole vyučujeme jako druhý cizí jazyk němčinu, ruštinu, francouzštinu a španělštinu.

Plán akcí

DatumAkce

Partneři