Vítejte na webových stránkách Pětky

Pozastavujeme platby na školu v přírodě v Hrachově. Bližší informace o škole v přírodě dodáme až po vyjádření vlády k dané situaci.


Informace o organizaci výuky po dobu uzavření školy

Na základě doporučení MŠMT a rozhodnutí ředitelky školy bude probíhat vzdělávání s využitím nástrojů distančního vzdělávání.

Od pondělí 23.3. 2020 výuka 4. tříd – 9. tříd postupně přechází na výuku v kurzech Google Classroom, žákům budou také nabízeny krátké videokonference. Komunikaci s učiteli můžete vést přes jejich služební mail  příjmení@5zskladno.cz, nebo standardně prostřednictvím elektronického školního systému DMSoftware.
Učitelé 1. – 3. tříd pokračují v dosavadním zadávání úkolů a komunikaci se zákonnými zástupci přes DMSsoftware, případně email.
Prostřednictvím emailu nebo komunikace v DMSoftwaru (školy on -line) se také mohou děti i rodiče obracet v případě potřeby na školní psycholožku Mgr. Lucii Dupačovou.

Informace ohledně vydávání potvrzení ošetřovného

Rodiče, kteří potřebují potvrzení o nároku na ošetřovné, prosíme, zašlete veškeré potřebné informace -jméno dítěte, třída, datum počátku čerpání, způsob vyzvednutí (elektronicky či osobně) prostřednictvím emailu (pokladna@5zskladno.cz) či elektronické Žk (ředitelce školy). V případě elektronického zaslání zpět uveďte vždy kontaktní mail.

Mgr. Hana Vocelková, ředitelka školy


Informace o provozu školy v  souvislosti s epidemií koronaviru

Na základě rozhodnutí Vlády ČR a Krizového štábu Ministerstvo školství rozhodlo o uzavření  škol. Škola zůstává od 11.3.2020 až do odvolání uzavřena. Uzavřena je i školní družina a školní jídelna (obědy jsou žákům automaticky odhlášeny).  Péči o žáky po tuto dobu přebírají rodiče.

Ruší se také všechny akce ve školní  hale a tělocvičně  včetně tréninků a zápasů. 

Prosím, sledujte průběžně www stránky školy  pro aktuální informace.  

Mgr. Hana Vocelková, ředitelka školy

 


Nové číslo školního časopisu Pětka ke stažení zde.


Pětka, jak se naší škole říká, byla otevřena poprvé v září roku 1954. Ve školním roce 2014/2015 oslavila 60 let své existence.

V naší škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu „Noty, míče, ke všemu tu máme klíče“.

Škola byla postavena jako prostorná prosvětlená budova s veškerým potřebným zázemím, které bylo především v posledních dvaceti letech stále rozšiřováno a modernizováno. K budově školy přiléhá zahrada s víceúčelovým hřištěm, které škola získala darem od UEFY, pavilon, ve kterém sídlí 2. ZUŠ, ale také v něm je moderní aerobický sál a cvičná kuchyňka. Vedle školy se dále nachází velké sportovní hřiště, které bylo v roce 2015 rekonstruováno.  Součástí školy je samozřejmě školní jídelna, družina, tělocvična a moderní sportovní hala.

Třídy 1. B – 9. B jsou s rozšířenou výukou hudební výchovy. Již  dvacet pět  let působí ve škole pěvecký sbor Sluníčko, který slaví úspěchy nejen doma, ale i v zahraničí. Od roku 2011 zde také funguje flétnový soubor Flauti Vivace.

Třídy 6. C – 9. C jsou třídy se sportovním zaměřením, především na atletiku. V oblasti sportovní výchovy těsně spolupracujeme s atletickým oddílem AC TEPO Kladno. Pokud žáci těchto tříd splňují předepsaná kritéria, jsou po deváté třídě přijati na Sportovní gymnázium v Kladně a pokračují tam ve sportovní kariéře.

V naší škole jsou dobré podmínky pro rozvoj dětí nejen ve sportovních a hudebních třídách, ale i ve třídách takzvaně běžných. Několik učeben je vybaveno interaktivními tabulemi, dataprojektory, počítači, odborné učebny jsou vybaveny potřebnou technikou, na střeše je umístěna meteostanice. Dbáme také na jazykový rozvoj našich žáků. Kromě anglického jazyka ve škole vyučujeme jako druhý cizí jazyk němčinu, ruštinu, francouzštinu a španělštinu.

Plán akcí

DatumAkce
9. - 13. 3.Jarní prázdniny

Partneři