Pokyny pro platby

Pokyny pro platbu na účet školy - Šlovice - soustředění sborů 2022

 

Pokyn pro platbu pro třídy: 1.B, 4.B a 5.B (Sbor Berušky a Malé Sluníčko)

  • Částka : 2500 Kč
  • Číslo účtu : KB  17838141/0100
  • Variabilní symbol : 92022
  • Konstantní symbol : 558
  • Specifický symbol : rodné číslo dítěte  ( 8558040555 )
  • Popis příkazce : příjmení, jméno dítěte, třída  ( Novák Jan, 3.A )
  • Popis pro příjemce : soustředění Šlovice
  • Termín platby do 31. 7. 2022

  Z organizačních důvodů prosíme zaplatit v určeném termínu

  Pokyn pro platbu pro třídy: 6.B, 7.B, 8.B a 9.B (Sbor Velké Sluníčko, Flauti Vivace)

  • Částka : 4000 Kč
  • Číslo účtu : KB  17838141/0100
  • Variabilní symbol : 99022
  • Konstantní symbol : 558
  • Specifický symbol : rodné číslo dítěte  ( 8558040555 )
  • Popis příkazce : příjmení, jméno dítěte, třída  ( Novák Jan, 3.A )
  • Popis pro příjemce : soustředění Šlovice
  • Termín platby do 31. 7. 2022

  Z organizačních důvodů prosíme zaplatit v určeném termínu.

Pokyny pro platbu na účet školy - adaptační kurz 2022

Adaptační kurz 6.C - Machův mlýn - 7. - 9. 9. 2022

 • Částka : 1400 Kč
 • Číslo účtu : KB  17838141/0100
 • Variabilní symbol : 6677
 • Konstantní symbol : 558
 • Specifický symbol : rodné číslo dítěte  ( 8558040555 )
 • Popis příkazce : příjmení, jméno dítěte, třída  ( Novák Jan, 3.A )
 • Popis pro příjemce : kurz
 • Termín platby do 25.6. 2022

Z organizačních důvodů prosíme zaplatit v určeném termínu.

Pokyny pro platbu na účet školy - škola v přírodě

Hrachov 21. 6. -28. 6. 2022

 • Částka : 4100 Kč
 • Číslo účtu : KB 17838141/0100
 • Variabilní symbol : 93313
 • Konstantní symbol : 558
 • Specifický symbol : rodné číslo dítěte ( 8558040555 )
 • Popis příkazce : příjmení, jméno dítěte, třída ( Novák Jan, 3.A )
 • Popis pro příjemce : ŠvPř
 • Termín platby do 28.2. 2022

Z organizačních důvodů prosíme zaplatit v určeném termínu. Upřednostňujeme

celou částku.

Pokyny pro platbu na účet školy – LVVZ

 • I. turnus – LVVZ sedmých ročníků od 3. –7. 1. 2022

 • Částka: 3700Kč
 • Číslo účtu: KB 17838141/0100
 • Variabilní symbol: 21000041
 • Konstantní symbol: 0558
 • Specifický symbol: rodné číslo dítěte (8558040555)
 • Popis příkazce: příjmení, jméno dítěte, třída (Novák Jan, 8. A)
 • Popis pro příjemce: I. turnus LVVZ
 • Termín platby do 20. 10. 2021
 • II. turnus – LVVZ osmých ročníků od 21. –25. 2. 2022

 • Částka: 3700Kč
 • Číslo účtu: KB 17838141/0100
 • Variabilní symbol: 21000042
 • Konstantní symbol: 0558
 • Specifický symbol: rodné číslo dítěte (8558040555)
 • Popis příkazce : příjmení, jméno dítěte, třída (Novák Jan, 8. A)
 • Popis pro příjemce: II. turnus LVVZ
 • Termín platby do 20. 10. 2021

Skipas-  platba předem nejpozději do 31.1.2022

 • Číslo účtu: KB 17838141/0100
 • Variabilní symbol: 21000042
 • Konstantní symbol: 0558
 • Specifický symbol: rodné číslo dítěte (8558040555)
 • Popis pro příjemce: skipas příjmení, jméno dítěte, třída (skipas Novák Jan, 8. A)
 • částka 2320,- Kč

(po domluvě s ubytovatelem i areálem bylo potvrzeno, že v případě Covid pozitivity, nebo jiné nemoci, bude vrácena zaplacená částka, i poměrná)

Z organizačních důvodů je nutné zaplatit vždy celou částku a v určeném termínu.

Pokyny pro platbu na účet školy – příspěvek na žáka

Částka: 800 Kč školní rok 2021/2022 (platí nově příchozí žáci)

 • Číslo účtu: KB 17838141/0100 nebo poštovní poukázkou typu „A“
 • Variabilní symbol: 2022
 • Variabilní symbol: 2021 – žáci, kteří dosud nezaplatili za školní rok 2020/2021
 • Konstantní symbol: 558
 • Specifický symbol: rodné číslo dítěte (8558040555)
 • Popis pro příjemce: příjmení, jméno dítěte, třída (Novák Jan, 8. A)
 • Účel platby: dar škole

Doporučený termín platby do 30. 9. 2021.

Pokyny pro platbu na účet – školní družina

Částka: 1000 Kč za II. pololetí

 • Číslo účtu : KB  17838141/0100 (nebo poštovní poukázkou typu „A“- konst. sym. pro platbu složenkou : 998)
 • Variabilní symbol: 22000001
 • Konstantní symbol : 558
 • Specifický symbol : rodné číslo dítěte  ( 8558040555 )
 • Popis příkazce : příjmení, jméno dítěte, třída  ( Novák Jan, 6.A )
 • Popis pro příjemce : školní družina

Termín platby do 15. února 2022.

Pokyny pro platbu na účet – příspěvek na žáka sboru SLUNÍČKO

 • Částka: 500  školní rok 2021/2022 (platí nově příchozí žáci)
 • Částka: 250  školní rok 2021/2022 (platí stávající žáci)
 • Číslo účtu: KB 17838141/0100 nebo poštovní poukázkou typu „A“
 • Variabilní symbol: 2222
 • Konstantní symbol: 558
 • Specifický symbol: rodné číslo dítěte (8558040555)
 • Popis pro příjemce: příjmení, jméno dítěte, třída (Novák Jan, 8. A)
 • Účel platby: dar sboru

Doporučený termín platby do 30. září 2021.

Pokyny pro platbu na účet – školní klub (FIE-Mgr. Vidunová)

Částka: 225 Kč na školní rok 2021/2022

 • Číslo účtu: KB 17838141/0100 nebo poštovní poukázkou typu „A“
 • Variabilní symbol: 21000040
 • Konstantní symbol: 558
 • Specifický symbol: rodné číslo dítěte (8558040555)
 • Popis pro příjemce: příjmení, jméno dítěte, třída (Novák Jan, 8. A)
 • Účel platby: ŠD

Termín platby do 30. září 2021.

Pokyny pro platbu na účet – školní klub (9. ročník – příprava na přijímací zkoušky – Čj + M)

Částka: 200 Kč na školní rok 2021/2022

 • Číslo účtu: KB 17838141/0100 nebo poštovní poukázkou typu „A“
 • Variabilní symbol: 21000040
 • Konstantní symbol: 558
 • Specifický symbol: rodné číslo dítěte (8558040555)
 • Popis pro příjemce: příjmení, jméno dítěte, třída (Novák Jan, 8. A)
 • Účel platby: ŠD

Termín platby do 30. září 2021.