Zápis Školská rada 26. 9. 2019

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ Moskevská 2929 v Kladně  konaného dne 26. 9. 2019

Přítomni:

  • Mgr. H. Vocelková, ředitelka školy 
  • Mgr. B. Vidunová, zástupce ředitele školy
  • pí. V. Hrabětová, zástupce rodičů
  • pí. K. Chaloupková, zástupce rodičů
  • Mgr. P. Markupová, zástupkyně školy
  • Mgr. J. Vránová, zástupkyně školy  
  • Mgr. Zuzana Malá, zástupkyně zřizovatele
  • PhDr. Jiří Bureš, Ph.D zástupce zřizovatele   

Program:

1. Seznámení s Výroční zprávou školy

  • představení pí. zástupkyní Vidunovou

2. Schválení Výroční zprávy za rok 2018/2019

3. Seznámení s novým grantem

  • představení pí. ředitelkou Vocelkovou

 

Výroční zpráva školy za rok 2018/2019 byla schválena Školskou radou dne 26. 9. 2019.

Zápis provedla dne 26. 9. 2019 Mgr. Jaromíra Vránová

20. 10. 2021