Přijímací řízení na SŠ

Školní rok 2021/2022

Informační schůzka rodičů vystupujících žáků s výchovnou poradkyní – st 20. 10. 2021. Schůzka bude probíhat on-line.

 • 16:00–17:00 9. B + 9. 
 • 17:00–18:00 9. A + 5. ročník  

Důležité termíny

 • Rozdání zkušebních tiskopisů přihlášek žákům 5. a 9. ročníku – výchovná poradkyně první týden v lednu 2022.
 • Odevzdání vyplněných přihlášek výchovné poradkyni – do 21. 1. 2022.
 • Potvrzení přihlášek paní ředitelkou – 1.–28. 1. 2022.
 • Vydání potvrzených přihlášek a zápisových lístků zákonným zástupcům proti podpisu – středa 9. 2. 2022 v době 15:30–17:00.

Upozornění pro rodiče

 • Přihlášku na SŠ odevzdat nejpozději do 1. 3. 2022.
 • Zápisový lístek odevzdat do 10 dnů po vyrozumění o přijetí.

SŠ s talentovou zkouškou

 • Vydávání zkušebních tiskopisů do konce října 2021.
 • Vydávání potvrzených přihlášek a zápisových lístků od 8. 11. do 12. 11. 2021 po dohodě.
 • Přihlášku na SŠ odevzdat nejpozději do 30. 11. 2021.