Zápis Školská rada 2. 12. 2020

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ Moskevská 2929 v Kladně konaného dne 2.12.2020

Přítomni online: 

 • Mgr. H. Vocelková, ředitelka školy 
 • Mgr. B. Vidunová, zástupce ředitele školy
 • pí. V. Hrabětová, zástupce rodičů
 • pí. K. Chaloupková, zástupce rodičů
 • Mgr. P. Markupová, zástupkyně školy
 • Mgr. J. Vránová, zástupkyně školy  
 • Mgr. Zuzana Malá, zástupkyně zřizovatele
 • PhDr. Jiří Bureš, Ph.D zástupce zřizovatele 

Program: 

 1. Přivítání – P. Markupová   
 2. Informování o mimořádné události ve škole a jejím šetření – H. Vocelková
 3. Uzavření ŠJ – H. Vocelková
 4. Testování pedagogických pracovníků antigenními testy – H. Vocelková
 5. Vyhlášení ředitelského volna pro žáky školy – H. Vocelková

 

 1. Školská rada bude zasedat ve stejném složení do března roku 2021.
 2. Dne 30.11.2020 – výskok žákyně z okna školy. Neprodlené zajištění přítomnosti všech složek záchranného systému vedením školy. Následně prováděny úkony trestního řízení PČR, důvodné podezření na sebevraždu, prováděno šetření k vyloučení cizího zavinění.

  ČŠI  provádí vlastní šetření  (od 30.11.), nyní šetření vůči škole pozastavila, čeká na výsledky šetření Policie ČR a na vydání rozhodnutí ve věci šetření Policií ČR. PČR byly poskytnuty seznamy žáků a bude vyslechnuto vedení školy a vybraní žáci. Při jednáních byl a bude přítomen bezpečnostní technik p. Rais, zkontaktován Magistrát města Kladna a  právní podpora z MMK. Škola si není vědoma jakéhokoliv zavinění či pochybení. Součinnost školní psycholožky ve třídě dotyčné žákyně.

  Škole poskytnuta KRIZOVÁ INTERVENCE od hasičského záchranného sboru (pomoc nabídl i krizový intervent záchranné služby), rady pro postup při řešení události.

  Vzhledem k omezenému limitu osob při účasti na pohřbu žákyně se ho spolužáci nezúčastní, pouze ředitelka školy popř. nejbližší spolužačka (nyní v jednání). Řešena otázka délky zachování pietního místa před školou – vedení konzultuje s psychology. Podpora od Policie, ZS a HS ve formě poskytnutí psychologů a příručky pro krizové situace, se kterou byli seznámeni pedagogové školy. Rodičům žáků zaslán informační dopis, k médiím zachována mlčenlivost.

  Vedením školy pozvání rodiče žáků, kteří jsou citliví k  této události a dále žáci s podezřením, že by mohli čin následovat.

  V. Hrabětová – velká podpora ostatních škol, nabídka poskytnutí pomoci.

  J. Bureš – návrh informovat ředitele ostatních škol, jak při podobné situaci postupovat.

 3. Uzavření ŠJ – Z důvodu pozitivity Covid – 19 jedné zaměstnankyně ŠJ byl provoz školní jídelny pozastaven do 7.12., KHS rozhodne o jejím znovuotevření. Dočasná úprava odpoledního rozvrhu – prezenční výuka do 7. vyučovací hodiny, odpolední výuka online.
 4. Testování pedagogických pracovníků – zjištění zájmu ze strany učitelů, nahlášení Magistrátu města Kladna.
 5. Dne 21. a 22. 12. 2020 vyhlášeno vedením školy ředitelské volno pro žáky.

 

Zápis provedla dne 2. 12. 2020 Mgr. Jaromíra Vránová

20. 10. 2021