Školní družina

Školní družina je v provozu od pondělí do pátku, ranní družina od 6:30 do začátku vyučování, odpolední od konce vyučování do 17:00. Ranní i odpolední ŠD je z organizačních a provozních důvodů smíšená. Děti, navštěvující školní družinu, se povinně stravují ve školní jídelně.