Pedagogové

Seznam zaměstnanců
JménoFunkceKontakt
Mgr. Lenka Aulíková

pedagog

1. stupeň, sbor

Adéla Fořtová

pedagog

informatika

Mgr. Martina Fořtová

pedagog

1. stupeň

Petra Hlaváčková

pedagog

Mgr. Tomáš Jelínek

pedagog

1. stupeň

Mgr. Ilona Kottnerová

pedagog

1. stupeň

Ing. Patricie Martina Lexová

pedagog

Aj

Mgr. Radka Plochová

pedagog, primární preventista 1. stupeň

1. stupeň

Miroslava Prokopová

pedagog

1. stupeň

Sabina Stehlíková

pedagog

1.stupeň

Mgr. Jaromíra Vránová

pedagog

1. stupeň, Hv, sbor

Mgr. Ilona Zdychová

pedagog

1. stupeň, Inf

Mgr. Eva Žilková

pedagog, výchovná poradkyně pro 1. stupeň

1. stupeň

Seznam zaměstnanců
JménoFunkceKontakt
Mgr. Michaela Čermáková

pedagog

Ma, Fg, Inf

Mgr. Alena Čuříková

pedagog

Mgr. Šárka Domonkošová

pedagog, primární preventista 2. stupeň

Př, Tv, Sh, Vo, Vzd

Mgr. Jan Fiala

pedagog

Fy, Aj, Vo, Inf, Is

Mgr. Robert Fritsch

pedagog

Tv, Z, Vo, Ap, Sp

Mgr. Věra Fritsch

pedagog

Aj, Šj, Ak

Ing. Petra Holubová

pedagog

M, Ch, Fy, Vo

Mgr. Jaroslava Horáková

pedagog

Čj

Mgr. Alena Jágrová

pedagog

Čj, D, Vo

Mgr. Šárka Kohoutková

pedagog

D, Sp (Pp), Vv, Fg, Vd

Mgr. Lenka Kučerová

pedagog

Aj, SAj

Mgr. Martin Kvapil

pedagog

Tv, Sv

Mgr. Jakub Nešvera

pedagog

Z, D, Sp (Pm), Vo

Bc. Jan Maglia

pedagog

Aj

Marek Mach

pedagog

informatika

Mgr. Pavla Markupová

pedagog

Nj, Př, Vv, Vzd

Mgr. Lenka Mateová

pedagog, výchovný poradce pro 2. stupeň - kariérové poradenství

M, Z, Sp, Vo

Mgr. Petra Mejtská

pedagog

Tv, Vo, Vzd

Bc. Klára Miškovská

pedagog

Čj, Hv

Jana Pilařová

pedagog

Hv, sbor

Bc. Štěpán Pokorný

pedagog

Hv - sbor

Mgr. Lucie Poštová

pedagog

Tv, Fy, Ap

Mgr. Romana Rájková

pedagog

Tv, Z, Vo

Mgr. Ilona Sládková

pedagog

Čj, D, Vo, VvDs

Mgr. Veronika Smetanová

pedagog

Aj, Nj, Vo, Sp

Mgr. Václava Vyšínová

pedagog

Rj, Vv, Aj, VvDs

Bc. Marek Sýkora

pedagog

Aj

Ivan Tatar DiS.

pedagog

Hv, sbor, , hudební seminář, flétna, flétnový soubor

Mgr. Jana Veseloušová

pedagog

M, Vo

Seznam zaměstnanců
JménoFunkceKontakt
Michaela Bednářová

asistentka pedagoga

Gabriela Čunderlová

školní asistentka

Michaela Čurdová

asistentka pedagoga

Ing. Kateřina Chudobová

asistentka pedagoga

Melenová Michaela

asistentka pedagoga

Dagmar Sládková

asistentka pedagoga

Kateřina Svobodová

vychovatelka, asistentka pedagoga

Jana Zelenková

asistentka pedaoga