Nebojme se pádů – sportovní projekt

V 1. pololetí školního roku 2021/22 se naši žáci tříd 4. A, 4. B, 5A a 5. B zúčastní projektu „Nebojme se pádů“. Sportovní projekt zařazuje pádové techniky do výuky tělesné výchovy na základních školách a je určen pro 4. a 5. ročníky.

Základní výuka je rozložena do tří po sobě následujících vyučovacích hodin tělesné výchovy. Důraz je kladen na přirozenou a zábavnou formu. Vlastní realizace výuky bude na místě vždy přizpůsobena aktuálním pohybovým dovednostem žáků. Cílem je postupně dojít až k tomu, aby děti neměly strach z pádů a zvládly pádové techniky aplikovat, a to i za pohybu při simulované ztrátě rovnováhy.

Mgr. Šárka Domonkošová


Publikováno dne: 26. 10. 2021