Soustředění sborů a souboru Šlovice 2022

V týdnu 5. - 11. 9. 2022 se uskutečnilo tradiční soustředění sborů Berušky, Malé Sluníčko, Velké Sluníčko a flétnového souboru Flauti Vivace ve Šlovicích. Kapacita zařízení byla naplněna do posledního místa a celkem soustředění absolvovalo 151 žáků. Všechny sbory měly připravený program soustředění tak, aby pracovní část, střídal vždy zábavný program nebo výlet po krásném okolí, které je v blízkosti řeky Berounky. Jsme moc rádi, že i letos fungovala mezi třídami spolupráce nejen při plnění úkolů a práce ve sborech, ale i při pomoci prvňáčkům, kteří na soustředění odjeli po pouhých dvou dnech ve škole. Velké poděkování patří zejména žákům 9. třídy, kteří pomáhali s uspáváním prvňáčků, přípravou her a další pomocí. Ve čtvrtek 8. 9. se uskutečnilo závšrečné vystoupení 1. turnusu soustředění - sboru Berušky a Malé Sluníčko. V sobotu 10. 9. se pak uskutečnilo závěrečné vystoupení 2. turnusu - sboru Sluníčko a flétnového souboru Flauti Vivace.

Za organizátora soustředění mohu říci, že všechny sbory a jejich sbormistři udělali obrovský kus práce, kterou prokázali v rámci jednotlivých závěrečných výstupů a již nyní se těším na vánoční koncertní akce, kde si jejich program bude moci poslechnout veřejnost.

Ivan Tatar


Publikováno dne: 15. 09. 2022