Archiv aktualit - školní rok 2021/22

15. 11. 2021

Epidemidemiologická situace

Z důvodů zhoršující se epidemiologické situace prosíme všechny příchozí, aby nevstupovali do prostor školy. Mimo následující doby nebudou cizí osoby vpuštěny do prostor školy.

Placení obědů: 6 - 7.30 hodin

Výdej do nádob: 11 - 11.30 hodin a 13.45 - 14.00 hodin.

Rodiče žáků ŠD, prosíme vyzvedejte si děti v předem stanovené časy. 

Prosíme o respektování časů a děkujeme za pochopení.

16. 11. 2021

Celoplošné testování žáků na covid 19

Celoplošné testování žáků proběhne ve dnech 22.11. a 29.11. 2021.

Testování antigenním testem proběhne od 7.45 hod. v učebnách, kde žáci mají dle rozvrhu první vyučovací hodinu.

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Žák, který se nedostaví v tyto dny, bude neprodleně testován následující den ihned po příchodu do školy. 

24. 11. 2021

Třídní schůzky - čtvrtek 25.11.2021 - podmínky vstupu do školy

Třídní schůzky jsou svým charakterem posuzovány jako veřejné akce, je tedy nezbytné, aby se účastnící se osoby prokázaly jednou z podmínek daných mimořádným opatřením :

  • provedené očkování proti covid 19  (pozn. 14 dní od dokončeného očkovacího schématu)
  • prodělané laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 (pozn. do 180 dnů)

Škola má povinnost kontrolovat splnění těchto podmínek. Při vchodu do budovy budou dané doklady kontrolovány.

Pro hladký průběh u vstupu prosíme o připravené QR kódy ke skenování.

Rodičům, kteří uvedené podmínky nesplňují, budou informace zaslány elektronicky třídními učiteli. V případě potřeby mohou rodiče jednotlivé vyučující kontaktovat standartním způsobem prostřednictvím žákovské knížky.

01. 12. 2021

Adventní rozjímání 2.12.2021 - podmínky vstupu

Zveme vás na Adventní rozjímání do naší školní zahrady. Zítra od 17 do cca 18 hodin si můžete užít předvánoční atmosféru poslechem a zpěvem koled a shlédnout živý Betlém v podání žáků třídy 9.C.

Jedná se o školní kulturní akci, je tedy nezbytné, aby se účastnící se osoby prokázaly jednou z podmínek daných mimořádným opatřením :

  • provedené očkování proti covid 19  (pozn. 14 dní od dokončeného očkovacího schématu)
  • prodělané laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 (pozn. do 180 dnů)

Škola má povinnost kontrolovat splnění těchto podmínek. Při vchodu do budovy budou dané doklady kontrolovány.

Pro hladký průběh u vstupu prosíme o připravené QR kódy ke skenování.

Doporučujeme po celou dobu akce respirátor nebo roušku (děti).

14. 12. 2021

Koncert sborů 15. 12. 2021 - podmínky vstupu

Zveme vás na Koncert sborů zítra od 17 do cca 18 hodin do naší školní zahrady. Všechny naše pěvecké sbory  a flétnový sbor si pro vás připravili vánoční program, přijďte si užít vánoční atmosféru za poslechu krásné hudby.

Jedná se o školní kulturní akci, je tedy nezbytné, aby se účastnící se osoby prokázaly jednou z podmínek daných mimořádným opatřením :

  • provedené očkování proti covid 19  (pozn. 14 dní od dokončeného očkovacího schématu)
  • prodělané laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 (pozn. do 180 dnů)

Škola má povinnost kontrolovat splnění těchto podmínek. Při vchodu do budovy budou dané doklady kontrolovány.

Pro hladký průběh u vstupu prosíme o připravené QR kódy ke skenování.

Doporučujeme po celou dobu akce respirátor nebo roušku (děti).

03. 01. 2022

Preventivní antigenní testování a trasování ve školách

Od 3. ledna bude probíhat ve školách preventivní antigenní testování.

Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká dětí a žáků, jak neočkovaných, tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc. V případě, že dítě nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne mělo nasazenou roušku. Pokud je starší 15 let, nosí respirátor.

Další informace naleznete v přiloženém letáku pro rodiče

31. 01. 2022

Aktuální hygienická opatření - testování od 31.1.2022

Od 31. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká dětí a žáků, jak neočkovaných, tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc. V případě, že dítě nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne mělo nasazenou roušku. Pokud je starší 15 let, nosí respirátor.

Od 31.1.2022 mají výjimku z testování ti žáci, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního PT-PCR testu na přítomnost viru SARS - CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

Všechny ostatní opatření zůstávají v platnosti. 

09. 02. 2022

Distanční výuka tříd 2.stupně - 10.2. a 11.2.2022

Z provozních důvodů rozhodla ředitelka školy o přechodu tříd druhého stupně na distanční výuku ve dnech čtvrtek 10. 2. a  pátek 11. 2. 2022. 

Žáci na distanční výuce mají nárok na oběd ve školní jídelně. Pokud nebudou mít o oběd zájem, je třeba obědy individuálně odhlásit.

První stupeň pokračuje v prezenční výuce ve škole.

11. 02. 2022

Výměna čipů po jarních prázdninách - 21.2.2022

Z důvodu inovace elektronického systému vstupu do školy a stravovacího výdejního systému proběhne v pondělí 21.2.2022 výměna čipů. Žáci odevzdají třídním učitelům starý čip a dostanou za něj nový. 

20. 02. 2022

Uzavření školní jídelny v pondělí 21.2.2022

S politováním oznamujeme, že v pondělí 21. 2. 2022 bude uzavřena školní jídelna z důvodu karantény. Všechny objednané obědy na tento den budou automaticky odlášeny.

V úterý 22. 2. 2022 bude již jídelna v provozu.

04. 03. 2022

Poděkování za sbírku pro Ukrajinu a odkazy, kde je možno nabídnout další pomoc

Děkujeme všem zúčastněným kolegům, žákům a rodičům za organizační  i materiální pomoc při sbírce pro Ukrajinu. Materiál jsme předali v Praze, kde již bylo připraveno auto, které odjíždělo směr Ukrajina. Naše společná pomoc je už na cestě.

 Pro ty, kdo by chtěli pomáhat i nadále, uvádíme kontakty na velké organizátory humanitární pomoci:

https://www.pomahejukrajine.cz/

https://www.clovekvtisni.cz/odsuzujeme-ruskou-agresi-na-ukrajine-8555gp

https://www.charita.cz/podporte-nas/darujte/v-zahranici/charita-pro-ukrajinu/

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/ministerstvo-zdravotnictvi-spousti-kontaktni-e-mail-pro-nabidky-humanitarni-zdravotnicke-pomoci-ukrajine/

 

 

 

06. 03. 2022

Sbírka pro matky a děti postižené válkou v Ukrajině

 

Vážení rodiče a žáci, 

nechceme ukončit naší pomoc Ukrajině jednorázovou sbírkou. Rádi bychom se orientovali na  matky a děti, kteří jsou již z Ukrajiny u nás v našem regionu Kladenska. Máme spojení přes paní Markupovou a naší bývalou "maminkou" paní Olarovou na 30 maminek a dětí, kteří  zde mají dočasné ubytování.  Proto vyhlašujeme sbírku na čtvrtek 10.3. 2022  od 7.30 hodin - 9.00 hodin:

sbíráme oblečení pro ženy i děti, hračky, hygienické pomůcky, pleny, deky, spacáky. Sbírka bude stejně jako minulý týden ihned odvezena napomoc potřebným. Sbírku organizuje paní Markupová, paní Melenová a školní parlament. 

Děkujeme

Ředitelství školy

11. 03. 2022

14.3.2022 rušení povinnosti nosit roušku ve školách

Od 14. 3. 2022 se ruší povinnost plošně nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.

11. 03. 2022

Poděkování za sbírku

Vážení rodiče, kolegové, děti a zaměstnanci školy,

chtěli bychom vám opět co nejsrdečněji poděkovat za sbírku  (ve čtvrtek 10.3.) oblečení, hraček a hygienických potřeb pro ukrajinské maminky s dětmi. Vybralo se velké množství věcí a  maminky si je tak mohou převzít. Je úžasné vidět ochotu každého z nás pomoci. 

Děkujeme

ředitelství školy a školní parlament

18. 03. 2022

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023 se koná 22.4.-23.4.2022

Zápis budoucích prvňáčků do 1. ročníku se uskuteční v pátek 22. 4. 2022 od 14 do 18 hodin a v sobotu 23. 4. 2022 od 9 do 12 hodin. Zápis se bude konat prezenčně ve škole s osobní účastí dítěte a zákonného zástupce.

Výsledky zápisu budou zveřejněny na této stránce po schválení zřizovatelem Magistrátem města Kladna. Předpokládaný termín zveřejnění výsledků zápisu je 29. 4. 2022. Pro výsledek zápisu potřebují zákonní zástupci znát své pořadové číslo, které obdrželi při příchodu na zápis.

24. 04. 2022

Předškoláček pro žáky přijaté pro školní rok 2022/2023

Pro žáčky jsme připravili kurz "Předškoláček" - cílem je seznámit budoucí žáky s prostředím školy a budoucími spolužáky.

Kurz  "Předškoláček" bude probíhat ve dnech 13.5., 20.5., 27.5., 3.6. 2022  vždy od 15 - 16 hodin.  Vyučující si žáčky vyzvednou a zpět přivedou před hlavní vchod. "Předškoláčka" vede paní učitelka Mgr. Martina Fořtová.

Děti s sebou přezůvky, popř.pití

26. 04. 2022

Přípravná třída

Pro školní rok 2022/2023 bude škola otevírat jednu přípravnou třídu pro maximálně 15 žáků. Zápisy průběžně u paní ředitelky v  době od 1.-13.května -  každý den v době od 7 - 14 hodin.  K  zápisu nutné doložit příhlášku a rozhodnutí o odkladu (děti ČR) nebo vyšetření z PPP (cizí státní příslušník). 

Ke stažení

29. 04. 2022

Výsledky zápisu pro školní rok 2022/2023

Výsledky zápisu budou zveřejněny na této stránce  (a na hlavních dveřích školy)po schválení zřizovatelem Magistrátem města Kladna. Předpokládaný termín zveřejnění výsledků zápisu je 29. 4. 2022. Pro výsledek zápisu potřebují zákonní zástupci znát své pořadové číslo, které obdrželi při příchodu na zápis.

Ke stažení

16. 05. 2022

Třídní schůzka nově nastupujících žáků do 1.tříd - 2.6.2022 od 16hod.

Třídní schůzka nově nastupujících žáků do 1.tříd se uskuteční dne 2.6.2022 od 16.00 do 17.00 hodin

16. 05. 2022

Třídní schůzka nově nastupujících žáků do 6.C třídy - 2.6. od 17 hod.

Třídní schůzka nově nastupujících žáků do +.C se uskuteční  2.6.2022 od 17.00 - 18.00 hodin.

17. 05. 2022

Volba do Rady školy - výsledky

Vzhledem k tomu, že v Radě školy končí jeden zástupce rodičů (ukončení docházky jeho dítěte),  Rada musí vyhlásit doplňkové volby. Volby se uskuteční distanční formou v době  od 28. 4. 2022 16.00 hodin do 5. 5. 2022 16.00 hodin. Platnost mandátu bude pro dobu od 1. 9. 2022 - 11. 7. 2024

Nominovaná byla čtveřice rodičů.

Na základě výsledků voleb bude rodiče v Radě školy  reprezentovat  paní Svobodová Jana.

 

 

 

20. 05. 2022

Pomůcky pro výuky fyziky

V květnu škola obdržela dotaci z Fondu výchovy a vzdělávání na zakoupení sady senzorů Pasco Senzorium fyzika. Tyto senzory škola využívá nejen pro výuku, ale také pro spolupráci s učiteli jiných škola v projektu V67 "Cesta k výjimečnosti" reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012291.

Touto cestou děkujeme za poskytnutí dotace MMK. 

24. 05. 2022

Uzavření bočního vchodu - čtvrtek 26.5.

Z důvodu prací při výměně střešní krytiny na budově školy bude ve čtvrtek 26.5. uzavřen boční vchod u kuchyně a družiny. Vyzvedávání dětí ze školní družiny bude umožněno hlavním vchodem - vedení školní družiny bude zákonné zástupce informovat o organizaci vyzvedávání.

26. 05. 2022

Zdražení ceny obědů od září 2022

Vážení rodiče,

vzhledem k neustálému nárůstu cen potravin, jsme nuceni navýšit od 1. 9. 2022 stravné na tyto částky.

  1. kategorie – 7 – 10 let – 32,- Kč (celková cena)
  2. kategorie – 11 – 14 let – 34,- (celková cena)
  3. kategorie – 15 a výše – 35,- Kč (celková cena

 

Děkuji za pochopení

Mgr. Hana Vocelková

31. 05. 2022

Uzavření bočního vchodu - středa 1. 6. 2022

Z důvodu prací při výměně střešní krytiny na budově školy bude ve středu 1. 6. 2022 uzavřen boční vchod u kuchyně a družiny. Vyzvedávání dětí ze školní družiny bude umožněno hlavním vchodem - vedení školní družiny bude zákonné zástupce informovat o organizaci vyzvedávání.

20. 06. 2022

Výsledky přijímacího řízení 16.-17.6.2022

Ve dnech  16 - 17. 6. 2022 proběhly zápisy žáků z Ukrajiny. Seznam přijatých žáků viz příloha

21. 06. 2022

Uzavření školní jídelny od 22.6.2022 z důvodu havárie

Školní jídelna bude od 22. 6.  do 30.6. 2022 uzavřena z důvodu havárie. Obědy budou žákům automaticky odhlášeny.

28. 06. 2022

Příjezd ze školy v přírodě 28.6.2022 - 12-12.30h

Plánovaný příjezd ze školy v přírodě dnes mezi 12 - 12.30 hodin.

01. 07. 2022

Přejeme všem krásné prázdniny .. úřední hodiny během prázdnin 8 - 12 hodin

Úřední hodiny v kanceláři školy v době letních prázdnin: všední dny od 8 do 12 hodin.