Pronájem učeben a tělocvičny

Směrnice k provádění doplňkové činnosti č.j.: 417-11/2013/ZŠKLMO ve znění pozdějších změn a s tím související kalkulace upravujeme od 1. 9. 2021 takto:

Cena za 1 hod – 60 minut

  1. pronájem haly sazba „A“ ve výši 520 Kč
  2. pronájem haly sazba „B“ ve výši 520 Kč
  3. pronájem tělocvičny ve výši 280 Kč
  4. pronájem tělocvičny se sprchou ve výši 300 Kč
  5. pronájem aerobického sálku ve výši 230 Kč
  6. pronájem kuchyňky ve výši 400 Kč
  7. pronájem víceúčelového hřiště – umělý povrch 450 Kč
  8. pronájem atletický ovál 380 Kč
  9. pronájem skladových prostor 326 Kč/ 1 m2/rok