Pronájem učeben a tělocvičny

Směrnice k provádění doplňkové činnosti č.j.: 417-11/2013/ZŠKLMO ve znění pozdějších změn a s tím související kalkulace upravujeme od 1. 9. 2022 takto:

Cena za 1 hod – 60 minut

  1. pronájem haly sazba „A“ ve výši 600 Kč
  2. pronájem haly sazba „B“ ve výši 600 Kč
  3. pronájem tělocvičny ve výši 300 Kč
  4. pronájem tělocvičny se sprchou ve výši 320 Kč
  5. pronájem aerobického sálku ve výši 260 Kč
  6. pronájem kuchyňky ve výši 400 Kč
  7. pronájem víceúčelového hřiště – umělý povrch 480 Kč
  8. pronájem atletický ovál 380 Kč
  9. pronájem skladových prostor 326 Kč/ 1 m2/rok