Literární soutěž Co mi ryba vyprávěla

Literární a výtvarná soutěž Co mi ryba vyprávěla

V září 2011 vyhlásila Městská knihovna Kladno tuto soutěž v rámci celonárodního projektu Svazu knihovníků a informačních pracovníků – Klubu dětských knihoven pod názvem Kde končí svět? – Český rok. V celé republice tak vznikala výtvarná a literární díla, která mapovala české zvyky a tradice v průběhu roku. Pro Středočeský kraj jako téma byl vybrán měsíc prosinec. Cílem projektu bylo přiblížit indickým dětem v Malém Himaláji život uprostřed Evropy. Výsledným produktem projektu bude totiž kniha českých dětí.

Naše škola se účastnila v části výtvarné i literární – v obou těchto oborech byla oceněna Anna Vedlichová z 5.B. Z úspěchu za výtvarné dílo se radovala Viktorie Neradová z 1. třídy. Úspěšně školu reprezentovaly také Barbora Linhartová ze 7.C – obor poezie a Jana Hejdová z 5. B – obor  próza. Celkem bylo oceněno 10 výtvarných a 6 literárních prací.

Slavnostní vyhlášení vítězů se uskutečnilo 14.3.2012 v ÚPDK MěK Kladno, ceny předával ing. Petr Kubica, ředitel knihovny. Výtvarné i literární práce si můžete  prohlédnout v chodbě ÚPDK až do konce května 2012.

Barbora Linhartová-Co mi ryba povídala

Linhartová Barbora 7.C

 

Neradová Viktorie 1.tř.