Zlepšení školní zahrady u venkovní učebny – pergoly v blízkosti haly

V září 2014 naše škola dostala dotaci 20 000 Kč na úpravu pozemku v okolí venkovní  učebny s pergolou v blízkosti haly.

Před započetím prací bylo nutné mechanické odstranění ruderálních plevelů,  jejich chemická likvidace atd. Dále následovala kultivace pozemku a zapravení substrátu pro vylepšení půdy.

Snímek obrazovky 2015-01-25 v 23.12.13

Pro vytvoření vhodných světelných podmínek bylo nezbytné ošetření vrby jívy, a to obvodovým řezem .  Seštěpkované větve jsme použily jako mulč. Tento řez provedla firma Živa Kladno pana Aleše Nováka, který nám již několik let pomáhá s obnovou školní zahrady.

Snímek obrazovky 2015-01-25 v 23.11.14
Foto z doby před realizací

Trvalky a cibuloviny jsou  voleny  vhodnou kombinací barev, nároků na světlo , výšky a doby kvetení. Na  jejich výsadbě  se podíleli žáci v předmětu svět práce – pěstitelské práce. Po dokončení byl  celý pozemek zamulčován.

Snímek obrazovky 2015-01-25 v 23.11.03
Foto z doby před realizací

V blízké pergole probíhá v teplých dnech  vyučování.  Jsme rádi, že se tento pozemek díky dotaci prosvětlil a celý prozářil. 

Protože ukončení realizace proběhlo  v listopadu a nebyla příležitost ukázat tento krásný kout zahrady rodičům, plánujeme slavnostní otevření tohoto pozemku v červnu u příležitosti Dne hudby. V tuto dobu by měly kvést i letničky, které naši žáci zasadili.  Rádi všechny rodiče a veřejnost uvítáme.

Snímek obrazovky 2015-01-25 v 23.10.42
Foto z doby po realizaci
Snímek obrazovky 2015-01-25 v 23.10.50
Foto z doby po realizaci