Získaný individuální grant EU na jazykovo-metodologické vzdělávání

Studijní čtrnáctidenní pobyt v Exeteru ve Velké Británii

Na základě dlouhodobé spolupráce na mezinárodních projektech a za získaná ocenění byl přidělen Mgr. Lence Kučerové grant EU z fondu Comenius na další jazykovo-metodologické vzdělávání. Kurz se konal v mezinárodním jazykovém centru v Exeteru ve Velké Británii v délce 14 dní. Obsahem byly semináře a hodiny zaměřené na skupinovou spolupráci, rozvíjení spontánních a tvořivých reakcí žáků, práce s textem i řečí těla. Tématem byly dramatické techniky využívané v jazykovém vyučování. Závěrem každý učitel připravoval svou vyučovací hodinu a kolektiv hodnotil klady a nedostatky, popřípadě doplnil doporučeními a vlastními zkušenostmi.

Pobyt v Exeteru, vybudovaný ve viktoriánském stylu, poskytuje řadu příležitostí k využití cizího jazyka v praxi, v mezinárodním prostředí a v neposlední řadě i kulturní vyžití. Ve volném čase je možné navštívit překrásnou starobylou katedrálu Svatého Petra, kostel, synagogu nebo kavárničku Moll’s Coffee House a přilehlou hospůdku, kde se rádi ubytovávali Francis Drake a Walter Raleigh.

Součástí kurzu byla návštěva Dartmoorského národního parku a celodenní výlet na hrad Tintagel v severním Cornwallu, kde se narodil legendární princ Artuš.