Získali jsme další projekt z EU.

Získali jsme další projekt z EU. Projekt  z Operačního programu Vzdělávání a konkurenceschopnost je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti a jazykové pobyty.

Čtenářskou gramotnost budeme u žáků rozvíjet v českém jazyce i cizích jazycích. Podpořeni budou žáci všech ročníků.

Projekt je členěn na 3 hlavní části:

1. Zavedení čtenářských dílen v každém ročníku jako prostředek zkvalitnění čtenářské gramotnosti. Jednoduše řečeno budou nakoupeny knížky pro žáky všech věkových skupin podle jejich přání a tyto knížky budou žáci číst například během hodin českého jazyka.

2. Zahraniční jazykové pobyty pro žáky ZDARMA. Budou realizovány jazykové pobyty pro žáky 6. až 9. ročníků do anglicky mluvící země a pro žáky 8. a 9. ročníků do německy mluvící země. Pobyt budou mít žáci zdarma.

3. Vyslání učitele školy na zahraniční jazykový kurz.

Na tento projekt máme celkovou částku kolem 1 000 000,- Kč.