Zápis do 1.tříd ve dnech 8. -9. 2. 2013

Zápis dětí do kladenských základních škol na školní rok 2013/2014 se uskuteční v

pátek 8.února 2013  od 14-18 hodin

sobotu 9.února 2013 od 9 – 12 hodin

ve všech základní ch školách dle školských obvodů, stanovených obecně závaznou vyhláškou statutárního města Kladna č.26/11.

Touto vyhláškou není dotčeno  právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s platnými právními předpisy.

 

K zápisu si doneste:

 

1.občanský průkaz

2. rodný list dítěte