Přijímací řízení na SŠ

Časový harmonogram přijímacího řízení na SŠ a SOU

Školní rok 2018/2019

Informační schůzka rodičů vystupujících žáků s výchovnou poradkyní

 • st 24.10.2018 od 16 – 17 h. 9.B + 5.roč. 
 • st 24.10.2018 od 17 – 18 h. 9.A + 9.C

Rozdání zkušebních tiskopisů přihlášek žákům 5. a 9. roč.

 • výchovná poradkyně první týden v lednu

Odevzdání vyplněných přihlášek výchovné poradkyni – do 25.1.2019

Potvrzení přihlášek paní ředitelkou – 4.2. – 8.2. 2019

Vydání potvrzených přihlášek a zápisových lístků zákonným zástupcům proti podpisu

 • pondělí 11.2. 2019 v době 15:30 – 17:00

Upozornění pro rodiče:

 • Přihlášku na SŠ odevzdat nejdéle do 1.3. 2019
 • Zápisový lístek odevzdat do 10 dnů po vyrozumění o přijetí

SŠ s talentovou zkouškou

 • Vydávání zkušebních tiskopisů do konce října
 • Vydávání potvrzených přihlášek a zápisových lístků od 13.11. do 16.11.2018 po dohodě
 • Přihlášku na SŠ odevzdat nejdéle do 30.11.2018

Termíny přijímacího řízení 2018/2019

Čtyřleté obory vzdělání
1. termín pátek 12. dubna 2019
2. termín pondělí 15. dubna 2019
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií
1. termín úterý 16. dubna 2019
2. termín středa 17. dubna 2019
Náhradní termín pro všechny obory vzdělání
1. termín pondělí 13. května 2019
2. termín úterý 14. května 2019

Výsledky přijímacího řízení

2017/2018

2016/2017

2014/2015

2013/2014

2012/2013 

Přijati na:

 • čtyřleté gymnázium: 26
 • osmileté gymnázium: 2
 • střední odborné školy: 42
 • střední odborná učiliště: 11

celkem: 81 žáků

2011/2012

Přijati na:

 • čtyřleté gymnázium: 20
 • osmileté gymnázium: 4
 • střední odborné školy: 41
 • střední odborná učiliště: 10

celkem: 75 žáků

2010/2011

Umístění vystupujících (včetně vystupujících z nižších ročníků) žáků.

Přijati na:

 • čtyřleté gymnázium: 17
 • osmileté gymnázium: 4
 • střední odborné školy: 34
 • střední odborná učiliště: 13 (z toho 2 žáci z nižších ročníků)