Přijímací řízení na SŠ

 2020/2021

Časový harmonogram přijímacího řízení na SŠ a SOU

Informační schůzka rodičů vystupujících žáků s výchovnou poradkyní – st 21.10.2019

9. A + 9.C 16:00 – 17:00
9.B + 5.roč. 17:00 – 18:00

  1. Rozdání zkušebních tiskopisů přihlášek žákům a 9. roč. – výchovná poradkyně první týden v lednu
  2.  Odevzdání vyplněných přihlášek výchovné poradkyni – do 22.1.2021
  3. Potvrzení přihlášek paní ředitelkou – 25.1. – 28.1. 2021
  4. Vydání potvrzených přihlášek a zápisových lístků zákonným zástupcům proti podpisu

středa 17.2. 2021 v době 15:30 – 17:00

 Upozornění pro rodiče:

 Přihlášku na SŠ odevzdat nejdéle do 1.3. 2021

Zápisový lístek odevzdat do 10 dnů po vyrozumění o přijetí

SŠ s talentovou zkouškou

Vydávání zkušebních tiskopisů do konce října

Vydávání potvrzených přihlášek a zápisových lístků od 9.11. do 13.11.2020 po dohodě

Přihlášku na SŠ odevzdat nejdéle do 30.11.2020

 


Výsledky starších přijímacích řízení

2020/2021

Umístění-9.roč.2020-21

2019/2020

Umístění žáků 2019-2020

2018/2019

Umístění 9.roč.2018-2019

2017/2018

2016/2017

2014/2015

2013/2014