Přijímací řízení na SŠ

Výsledky přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2018-2019

Umístění 9.roč.2017-2018

Výsledky přijímacího řízení

2016/2017

2014/2015

2013/2014

2012/2013 

Přijati na:

 • čtyřleté gymnázium: 26
 • osmileté gymnázium: 2
 • střední odborné školy: 42
 • střední odborná učiliště: 11

celkem: 81 žáků

2011/2012

Přijati na:

 • čtyřleté gymnázium: 20
 • osmileté gymnázium: 4
 • střední odborné školy: 41
 • střední odborná učiliště: 10

celkem: 75 žáků

2010/2011

Umístění vystupujících (včetně vystupujících z nižších ročníků) žáků.

Přijati na:

 • čtyřleté gymnázium: 17
 • osmileté gymnázium: 4
 • střední odborné školy: 34
 • střední odborná učiliště: 13 (z toho 2 žáci z nižších ročníků)