Informace

Škola vede  projekt “Cesta k výjimečnosti”   výzva 67 strategie implementace digitální technologie.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012291
 

4  558 978,75   Kč 

Doba realizace: 1.1.2020 – 30.12.2022

Do projektu jsou zapojeny  čtyři základní školy z Kladenska:

Základní škola Kladno, Moskevská 2929

Základní škola a mateřská škola Kladno, Jiráskova 457

Základní škola a mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1 756

Základní škola Žilina, okres Kladno

Cíl projektu:  “šíření dobré praxe ZŠ Moskevská 2929”  – zlepšit digitální kompetence učitelů zapojených škol prostřednictvím tandemové výuky, workshopy, stínování v několika stěžejních oblastech ŠVP – přír. vědy, informatika, cizí jazyky, 1.stupeň, mediální výchova, hudební výchovy.

Chceme navzájem předávat, ale také získávat své zkušenosti s různým druhem techniky. Chceme nastartovat zatraktivnění výuky jiných škol prostřednictvím digi zdrojů, které jsou pro žáky v současné době velmi blízké (např. tablety).

Školy získají materiální vybavení:  interaktivní tabule, tablety, USB mikroskopy, Pasco senzory, programovatelné roboty, NTB, PC. 

 

Škola získala projekt „Výzva 63 pokračování šablon“

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0008951
 

2 193 584,- Kč 

Doba realizace: 1.10.2018 – 31.9.2020

 

Cíl projektu:

  • poskytnout dočasnou personální podporu vytvořením funkcí školního psychologa pro ZŠ
  • poskytnout dočasnou personální podporu vytvořením funkcí školního pedagoga pro ZŠ
  • tandemová výuka, projektové dny, školení ped. zaměstanců

Materiální zabezpečení: NTB, knížky, didaktické pomůcky, vlastní materiály, internetové zdroje

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci základní školy

Cílová skupina: žáci 1. až 9. ročníků ZŠ

Škola získala projekt „Pomáháme inkluzí“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002102

1 345 680,- Kč 

Doba realizace: 1.10.2016 – 31.9.2018

Cíl projektu:

  • poskytnout dočasnou personální podporu vytvořením funkcí školního psychologa pro ZŠ
  • poskytnout dočasnou personální podporu vytvořením funkcí školního pedagoga pro ZŠ

Materiální zabezpečení: NTB, knížky, didaktické pomůcky, vlastní materiály, internetové zdroje

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci základní školy

Cílová skupina: žáci 1. až 9. ročníků ZŠ


Škola získala projekt „Vybavujeme dílny“

CZ 1.07/1.1.00/57.1031

308 543,- Kč

Doba realizace: 1.9.2015 – 31.12.2015


Škola získala projekt „Učíme se jazykům v zahraničí“

CZ 1.07/1.1.00/56.1103

928 579,- Kč

Doba realizace: 1.7.2015 – 31.12.2015


Škola získala podporu z grantové výzvy
Učení hrou na téma „Hravá matematika“

500 000,- Kč

Grant sponzoruje: LEGO Production s.r.o

Doba čerpání: 1.7.2015 – 31.12.2015


Škola získala projekt „Učíme digitálně“

screenshot


Škola získala projekt „Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce“

(CZ.1.07/1.3.48/02.0013)

Od května 2013 do konce prosince 2014 čerpá škola dotaci z grantu pro paní učitelku Mgr. Lenku Mateovou.


Škola získala dotaci „Modernizace přírodovědných předmětů“

V současné době  škola získala další dotaci z evropských fondů – Modernizace přírodovědných  předmětů  skoro 2 700 000 Kč – díky tomuto velkému grantu škola získá novou moderní učebnu na výuku přírodovědných předmětů vybavenou moderními počítačovými pracovišti s nejnovějšími měřícími senzory.

V současné době  jsme dokončili přestavbou učebny přírodovědných předmětů – fyzika.  Na škole proběhl Ekoprojekt v 9.ročnících. Meteorologická stanice již funguje, můžete  aktuální stav sledovat na našich stránkách.  Od září 2012  probíhá výuka přírodovědných předmětů:

  1. kroužky z matematiky pro nadané žáky v 9.ročnících
  2. kroužky z matematiky pro žáky s SPU v 6.,7.,8.,9. ročnících
  3. fyzikální kroužek
  4. chemický kroužek

Spolu s výukou těchto předmětů vzniknou zárověň i výukové materiály pro potřebu školy z těchto kroužků.

Současně je inovována výuka přírodovědných předmětů v oblasti výukových pokusů  a laboratorních prací – Př, Fy, Ch.