Informace

Škola získala projekt „Pomáháme inkluzí“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002102

1 345 680,- Kč 

Doba realizace: 1.10.2016 – 31.9.2018

Cíl projektu:

  • poskytnout dočasnou personální podporu vytvořením funkcí školního psychologa pro ZŠ
  • poskytnout dočasnou personální podporu vytvořením funkcí školního pedagoga pro ZŠ

Materiální zabezpečení: NTB, knížky, didaktické pomůcky, vlastní materiály, internetové zdroje

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci základní školy

Cílová skupina: žáci 1. až 9. ročníků ZŠ


Škola získala projekt „Vybavujeme dílny“

CZ 1.07/1.1.00/57.1031

308 543,- Kč

Doba realizace: 1.9.2015 – 31.12.2015


Škola získala projekt „Učíme se jazykům v zahraničí“

CZ 1.07/1.1.00/56.1103

928 579,- Kč

Doba realizace: 1.7.2015 – 31.12.2015


Škola získala podporu z grantové výzvy
Učení hrou na téma „Hravá matematika“

500 000,- Kč

Grant sponzoruje: LEGO Production s.r.o

Doba čerpání: 1.7.2015 – 31.12.2015


Škola získala projekt „Učíme digitálně“

screenshot


Škola získala projekt „Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce“

(CZ.1.07/1.3.48/02.0013)

Od května 2013 do konce prosince 2014 čerpá škola dotaci z grantu pro paní učitelku Mgr. Lenku Mateovou.


Škola získala dotaci „Modernizace přírodovědných předmětů“

V současné době  škola získala další dotaci z evropských fondů – Modernizace přírodovědných  předmětů  skoro 2 700 000 Kč – díky tomuto velkému grantu škola získá novou moderní učebnu na výuku přírodovědných předmětů vybavenou moderními počítačovými pracovišti s nejnovějšími měřícími senzory.

V současné době  jsme dokončili přestavbou učebny přírodovědných předmětů – fyzika.  Na škole proběhl Ekoprojekt v 9.ročnících. Meteorologická stanice již funguje, můžete  aktuální stav sledovat na našich stránkách.  Od září 2012  probíhá výuka přírodovědných předmětů:

  1. kroužky z matematiky pro nadané žáky v 9.ročnících
  2. kroužky z matematiky pro žáky s SPU v 6.,7.,8.,9. ročnících
  3. fyzikální kroužek
  4. chemický kroužek

Spolu s výukou těchto předmětů vzniknou zárověň i výukové materiály pro potřebu školy z těchto kroužků.

Současně je inovována výuka přírodovědných předmětů v oblasti výukových pokusů  a laboratorních prací – Př, Fy, Ch.