Evropa bez hranic

Škola  čerpá grant  z  programu celoživotního učení Národní agentury pro evropské vzdělávací programy Erasmus+:Comenius – KA1 v hodnotě 21 403 EUR, kterými podpořila zlepšování individuální výuky cizích jazyků učitelů školy (angličtiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny) a jejich výjezdy na studijní pobyty v takto mluvících zemích. Grant trvá od 1.6.2014 do 31.5.2016.

erasmus+

V průběhu prázdnin v rámci tohoto  projektu  Erasmus+ pro učitele školy.  6 učitelů (Mgr. Vocelková – Anglie, Mgr. Vidunová-Francie, 2x Mgr. Kučerová-Anglie, Španělsko, Mgr. Šandová-Anglie, Mgr. Sobolíková -Anglie,  Mgr. Markupová-Německo) vyjelo na studijní pobyty do 4 zemí (Anglie, Francie, Německo a Španělsko).  Zde učitelé absolvovali  14 denní výukové kurzy v dané řeči a seznámili se s významnými památkami  či přírodními  zajímavostmi.  Učitelé si pochvalovali možnosti zintenzivnit výuku cizího jazyka a učit se  pod vedením zkušených  lektorů. Zajímavý je např. výjezd paní učitelky Mgr. Lenky Kučerové, která absolvovala intenzivní kurz pod vedením zkušených lektorů na univerzitě v Cambridgi.   Dva učitelé se v kurzu specializovali na metodu výuky CLIL. Přivezli si spoustu zajímavých námětů na výuku a metodiku učení  v cizích jazycích. Všichni učitelé  se snažili zvýšit si jazykové úrovně podle „Společného  evropského  referenčního  rámce”.

Prezentace učitelů ze stáže

Fotogalerie