EU – peníze školám


Seznam vypracovaných šablon – ICT

Anglický jazyk

1, Mgr. Lenka Kučerová – audioorální kurz pro žáky 3. tříd
2, Mgr. Lenka Kučerová – English realia
3, Mgr. Lenka Kučerová – Language portfolio
4, Mgr. Lenka Kučerová – Learning techniques
5, Mgr Lenka Kučerová – Nástroje IT v mezinárodních projektech
6, Mgr. Lenka Kučerová – Basic Geographical features
7, Mgr. Věra Míšková – Food
8, Mgr. Věra Míšková – Geopraphy
9, Mgr. Věra Míšková – Tenses

Český jazyk

10, Mgr. Jaroslava Horáková, Mgr. Ilona Sládková -Kompletní procvičování pravopisu
11, Mgr. Jaroslava Horáková, Mgr. Ilona Sládková – Syntax
12, Mgr. Jaroslava Horáková, Mgr. Ilona Sládková -Tvarosloví
13, Mgr. Jaroslava Horáková, Mgr. Ilona Sládková – Komplexní diktáty – kontrola pravopisu
14, Mgr. Ilona Sládková – Nestárnoucí literatura
15, Mgr. Ilona Sládková – Mýty, báje a pověsti
16, Mgr. Jaroslava Blohoňová – Slovní druhy
17, Mgr. MgA Alena Šandová – Slovní druhy (1.stupeň)
18, Milana Slánská -Slovní druhy (1.stupeň)
19, Mgr. Jaromíra Vránová – Abeceda (1.stupeň)
20, Kateřina Kučerová – Hrajeme si s písmenky (1.třída – 1.stupeň)

Dějepis

21, Mgr. Lenka Mateová – Novověk
22, Mgr. Lenka Mateová – Starověk
23, Mgr. Lenka Mateová – Středověk
24, Mgr. Lenka Mateová – Moderní dějiny
25, Mgr. Šárka Kohoutková – Středověk v Čechách
26, Mgr. Šárka Kohoutková – Novověk
27, Mgr. Šárka Kohoutková – Středověk rozvitý a a pozdní
28, Mgr. Ilona Sládková – Novověk

Matematika

29, Mgr. Michaela Čermáková   – Číselné výrazy
30, Mgr. Michaela Čermáková – Výrazy s proměnnou
31, Petra Badinová – Malá násobilka (1.stupeň)
32, Petra Badinová – Velká násobilka (1.stupeň)
33, Mgr. Ilona Zdychová – Zlomky (1.stupeň)
34, Mgr.MgA Alena Šandová – Malá násobilka (1.stupeň)

Zeměpis

35, Mgr. Jiří Dušek – Afrika
36, Mgr. Jiří Dušek – Kontinenty
37, Mgr. Jiří Dušek –  Česká republika
38, Mgr. Jiří Dušek – Evropa
39, Mgr. Ilona Zdychová – Česká města (1.stupeň)
40, Mgr. Ilona Zdychová – Hlavní města Evropy
41, Mgr. Robert Fritsch – Geografie Země
42, Mgr. Robert Fritsch –  Politický zeměpis

Fyzika

43, Ing. Eva Abertová – Elektromagnetické jevy

Přírodopis

44, Mgr. Šárka Domonkošová – Vznik a vývoj Země
45, Mgr. Šárka Domonkošová – Semenné rostliny
46, Mgr. Šárka Domonkošová – Člověk
47, Mgr. Šárka Domonkošová –  Savci

Finanční gramotnost

48, Mgr. Blanka Voráčková – Svět peněz
49, Mgr. Blanka Voráčková –  Svět práce

Seznam vypracovaných šablon – cizí jazyky

Německý jazyk

50,  Pavla Markupová – Gramatika
51, Pavla Markupová – Slovní druhy