BCreAtive

Poslední schůzka

Závěrečná schůzka koordinátorů projektu “BCreAtive” se uskutečnila ve dnech 16. – 20. 9. 2019 na naší partnerské škole na Tenerife, která také slouží jako ambasadorská škola pro ostatní školy pracující v programu Erasmus +. Cílem bylo sepsání závěrečné zprávy a poskytnutí zpětné vazby, jak ze strany studentů, tak i učitelů a rodičů.
 
Mgr. Lenka Kučerová/koordinátor projektu

Finále projektu

Dne 19. 6. 2019 jsme uzavřeli náš dvouletý projekt partnerství škol “BCreAtive” závěrečným vystoupením žáků devátých ročníků, kteří shrnuli dosažené cíle projektu a předvedli oděvy z recyklovatelných materiálů.

Mgr. Lenka Kučerová/koordinátor projektu

 

Závěrečná návštěva projektu BCreAtive v Irsku

Mezinárodní dvouletý projekt pěti spolupracujících škol v rámci projektu Comenius jsme zakončili v irském městě Cardonagh. Hlavním úkolem byla společná práce a nakonec finální vystoupení oblečení z recyklovatelných materiálů, které vzbudilo velký obdiv jak u studentů, tak i učitelů. Během týdenního pobytu naši žáci vyzkoušeli také galský fotbal, dramatické vystoupení, irské tance, výuku předmětů v anglickém jazyce, vodní aktivity a seznámili se s místními zvyky a tradicemi. Učitelé spolupracovali se svými kolegy ve výuce, hodnotili vzdělávací systémy a pomáhali studentům.

Živé vystoupení budou moci rodiče i žáci naší školy shlédnout v červnu na vyřazování žáků devátých ročníků.

Mgr. Lenka Kučerová/koordinátor projektu

 

Den hispánské kultury

Dne 28. 3. 2019 jsme v naší škole oslavili Den hispánské kultury. V rámci projektu BCreative jsme představili naší partnerskou školu na Tenerife a prezentovali žákům prvního stupně své dosavadní výsledky spolupráce.  Dále žáci studující španělštinu připravili prezentace o nejznámějších památkách ve Španělsku, spolu se zajímavostmi a svátky, které tato země oslavuje, např. El Día de Muertos. Jiní žáci představili populární osobnosti hispánské kultury a zazpívali  moderní písně ve španělštině.  Mezi interaktivní cvičení patřily např. puzzle států Jižní Ameriky a nejméně zajímavým zpestřením byla také ochutnávka španělských pokrmů a nápojů. 

The Netherlands

Výměnný pobyt žáků a učitelů na partnerské škole v holandském Emmeloordu

Předposlední návštěva našich partnerských škol proběhla v období 3.- 8. 2. 2019. Cílem této návštěvy byla opět práce na projektu BCreAtive. Hlavní aktivity, na kterých jsme se podílely, byla spolupráce na úkolem “Návrh na vybavení outdorového hřiště pro freerun parcour”. Žáci měli možnost si vyzkoušet disciplíny pod dohledem zkušených instruktorů a navrhnout vlastní projekt, který následně odprezentovali společnosti freerunacademy.nl a zástupcům města Emmeloord. (Jednotlivé návrhy viz přiložené fotografie.) Dále ze sportovních aktivit se žáci zúčastnili ledního bruslení na rychlobruslařské dráze a měli možnost srovnat své výkony a  podpořit týmovou spolupráci v rámci celého projektu.
 
Mgr. Lenka Kučerová
koordinátor projektu

Bcreative The Collection of Plastic Spoons

V rámci mezinárodního projektu BCreAtive sbíráme recyclovatelné materiály na výrobu módního oděvu, který budeme prezentovat v květnu tohoto roku v Irsku. Jedná se o sbírku plastových lžiček a již použitých CD.

Sbírka bude trvat pouze jeden měsíc, tj. od 1. 2. – 1. 3. 2019.

Tímto bychom chtěli požádat žáky a rodiče o podporu tohoto ekologického projektu.

Mgr. Lenka Kučerová

koordinátor projektu

Výměnný pobyt žáků a učitelů na partnerské škole v Německu v Bambergu ( 14. – 19. 10. 2018)

V neděli 14. 10. 2018 jsme odjeli na naši partnerskou školu E.T.A. Hoffmann-Gymnasium Bamberg, abychom tam strávili týden v rámci projektu BCreAtive prací na společných vzdělávacích aktivitách. Zúčastnili jsme se např. výuky improvizačního divadla, tvorby neobvyklých hudebních nástrojů a design kreativního umění, nácvik flashmobu, v rámci sportovních aktivit jsme překonávali řeku na lanech, zahráli si hru Quidditch, za přírodních vědy si žáci vyzkoušeli pokus s vejci (Tzv. Giant egg drop). Celý vzdělávací týden byl zakončen společným vystoupením před rodiči, žáky i učiteli. 
 
Mgr. Lenka Kučerová/koordinátor projektu

Návštěva partnerských institucí v naší škole ( 4. – 8. 6. 2018)

Dne 4. 6. 2018 jsme v naší škole přivítali žáky z Irska, Tenerife, Nizozemska a Německa. Uvítání proběhlo tradičním způsobem: žáci oblečeni v krojích a za přispění flétnového souboru „Flauti Vivace“ pod vedením sbormistra Ivana Tatara.

V průběhu týdne žáci byli vzděláváni netradičním způsobem založeným na kreativitě, řešení problémů, spolupráci a pozitivním hodnocení, jako např. ledolamky, výuka hudby, výuka tance a sportu, SLAM poezie. V rámci Dne hudby mohli žáci naší školy i široká veřejnost shlédnout národní vystoupení jednotlivých zemí, podporující kulturu a jejich odlišnost. Společně jsme také nacvičili vokální vystoupení na upravenou píseň „We Are the world“ od Michala Jacksona. V podvečer rodiče, žáci i učitelé byli pozváni na  kulturní večer se všemi účastníky a společně vytvořili multikulturní prostředí pro vzájemnou spolupráci a porozumění.

Ani zahraniční učitelé neotáleli a navštívili hodiny svých kolegů např. laboratorní práci v přírodopise, sportovní hodiny atletických tříd, výuku informatiky, matematiky a samozřejmě cizích jazyků.

Tímto společným setkáním jsme uzavřeli rok společné práce na projektu BCreAtive, který bude pokračovat i v následujícím školním roce 2018/19.

Mgr. Lenka Kučerová

Koordinátor projektu

Den španělské kultury

23.3.2018 jsme pro žáky naší školy připravili prezentace z našeho pobytu na partnerské škole na Tenerife společně s degustací typicky španělských pokrmů a vybraného ovoce.
Mgr. Lenka Kučerová, Mgr. Věra Míšková + žáci 9. B
Prezentace našich žaček:

 

Den otevřených dveří

V pátek 16. 3. 2018 během Dne otevřených dveří měli rodiče a veřejnost možnost shlédnout videonahrávky, které natočili žáci naší školy a prezentovali na výměnném pobytu na Tenerife. V pátek 23. 3. 2018 se podělíme o zážitky nabité během této návštěvy s žáky naší školy na tzv. Dni španělské kultury.
 
Mgr. Lenka Kučerová
koordinátor projektu
Den španělské kultury dne 23. 3. 2018

 

Žáci a učitelé naší školy se zúčastnily výměnného pobytu na partnerské škole IES Cruz Santa za účelem společného vzdělávání a práce na projektu s názvem „BCreAtive“. Byli jsme vřele přivítáni nejen všemi studenty,  učiteli, paní ředitelkou této školy, ale také panem primátorem, který nás
podpořil ve společném projektu, jehož cílem je kreativita ve výuce.

Celkem 5 národností (Češi, Holanďané, Němci, Španělé a Irové) utvořilo jediný tým pracující na úkolech ve sportu, matematice, literatuře, fyzice a chemii, výtvarné výchově i cizích jazycích. Naučili jsme se, jak zapojit různé druhy inteligence a styly učení do problémových úloh. Učitelé měli možnost
navštívit vyučování u svých zahraničních kolegů a vyzkoušet si výuku v zahraničí.

Výuky výtvarné výchovy netradičním způsobem jsme absolvovali v národním parku „Las Canadas“ s prohlídkou nejvyšší hory „El Teide“.

Závěrem jsme měli možnost si popovídat s jedinou hasičkou-záchranářkou, působící na tomto ostrově a o jejích překážkách, které musela během svého života překonat, čímž se stala vzorem pro ostatní dívky na ostrově, ale také z našeho projektu.

Mgr. Lenka Kučerová
Koordinátor projektu

Třetí schůzka projektu BCreative ze dne 1. 2. 2018.

Dne 28.11.2017 se uskutečnila druhá schůzka pedagogů projektu BCreative.

Dne 2.11.2017 se uskutečnila schůzka pedagogů projektu BCreative.

 

 

Od 1. 9. 2017 se naše škola v Moskevské ulici v Kladně zapojuje do další spolupráce s partnerskými školami ze zahraničí v projektu nazvaném “BCreactive”. Projekt je spolufinancovaný z programu EU “Erasmus +” v rámci activity KA2. Ústředním tématem je tvořivost.

Tvořivost zaměstnává naši představivost, která inovačním způsobem umožňuje vložit nové nápady do praxe. Tímto projektem se pokusíme rozvinout tvořivost v našich žácích prostřednictvím živých vystoupení.

Zapojené školy jsou odlišné ve svém životním stylu, podmínkách a dokonce i školním prostředí. Drama, hudba i tanec přiměje žáky z partnerských škol k poznání jednotlivých kultur a hudby, která existuje v každé ze zúčastněných zemí.

Hlavním jazykem komunikace bude angličtina. Samozřejmě budeme podporovat studium i komunikaci v jazycích našich partnerů, což je španělština, němčina a holandština.

Prostřednictvím tvůrčí práce a spolupráce s ostatními účastníky EU, bychom chtěli zabránit nedorozumění, násilí a společenským stereotypům.

V našem projektu všichni žáci budou mít rovný přístup k účasti. Jsme přesvědčeni, že cíle vzdělávání dosáhneme prostřednictvím respektování kreativity žáků a použitím kritického myšlení, které obohatí naši kulturu.

Tento project nám doplňuje již stávající projekt zvaný “Pětka v Evropě”, také spolufinancovaný z prostředků EU, určený primárně na vzdělávání učitelů v cizích jazycích.

Mgr. Lenka Kučerová

koordinátor projektu