Třídní schůzky a prázdniny

Třídní schůzky

Třídní schůzky organizujeme třikrát za školní rok. První probíhá v září, druhá na konci prvního čtvrtletí tj. v listopadu a třetí na konci třetího čtvrtletí tj. v dubnu. V případě potřeby svolává třídní učitel nebo vedení školy třídní schůzku i v mimořádných termínech.

Schůzka s rodiči vystupujících žáků, kterou organizuje kariérní poradkyně, se uskuteční 24.10.2018.

Prázdniny a plánovaná ředitelská volna školního roku 2018/2019

Podzimní prázdniny – pondělí 29. 10. a úterý 30. 10 2018
Vánoční prázdniny – sobota 22. 12. 2018 až středa 2. 1. 2019 – do školy ve čtvrtek 3. 1. 2019
Pololetní prázdniny – pátek 1. 2. 2019
Jarní prázdniny 4. 3. – 10. 3. 2019
Velikonoční prázdniny 18.4. 2019.
Ředitelské volno pro žáky 12. 4. 2019