Měsíční plány

Plán na měsíc červen 2018

DatumAkce
1. 6. Den dětí – akce tříd
4. 6. Malé Sluníčko – vystoupení v Hotelu Sítná pro Klub důchodců – 14 hod.
4. 6. – 8. 6. Projekt BCreAtive – návštěva zahraničních partnerů školy
5. 6. Lezecká stěna Kladno – 5.B
5. 6. Poznej Kladno, vyhodnocení soutěže – 4.ZŠ Kladno – 6.B
6. 6. Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků a sportovní šesté třídy – 16. hodin
7. 6.Den hudby
10. 6. Světlo za Lidice – vystoupení sboru Sluníčko
13. 6. Miniolympiáda Sletiště – 2. – 5. třídy
14. 6. Vystoupení RAK – 10.30 hod. sportovní hala – 2.A, 3.A, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 7.A
14. 6. Generální zkouška na vystoupení v Litomyšli – Flauti Vivace, 2. – 5. hod.
14. 6. Výstava Mumie – Praha – 6.A
15. 6. Vystoupení Flauti Vivace – Zahrady, Smetanova Litomyšl – 17hod.
18. 6. Pedagogická rada
19. 6.Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd – hala, dopol pro žáky, 17hod hodin pro rodiče
20. – 27. 6. Škola přírodě
21. – 22. 6. Školní exkurze, výlet – Křivoklát – 2.A
25. 6. Školní výlet – Jump park – 6.C, 7.C, 9.C
25. – 28. 6. Školní výlet – Milešovka 8.B, 8.C
27. 6. Školní výlet – Lesní správa Křivoklát – 1.A
29. 6. Předání vysvědčení, ukončení školního roku, provozní porada

Plán na měsíc květen 2018

DatumAkce
2. 5.
Lezecká stěna – 4.B
3. 5.
Pohár Rozhlasu – okresní kolo III. kat. (6, 7.r.)– Sletiště Kladno
3. 5.
Poznej Kladno – 6.B
7. 5.
Ředitelské volno pro žáky
9. 5.
Klub mladého diváka – Národní divadlo Praha – 19 hod.
9. 5.
Besídka pro maminky - 4.C ke Dni matek – 16 hod
10. 5.
Pohár Rozhlasu – okrení kolo IV. kat. (8., 9. r.) - Sletiště Kladno
9. – 11. 5.
Přírodovědná exkurze – Liblín – 5.B, 3.A
11. 5.
Svět knihy – Praha – workshop –školní časopis
12. 5.
Zkouška bývalých členů sboru Sluníčko 9 – 12 hod
15. 5.
Dopravní soutěž
17. 5.

Jarní koncert sborů – výročí 25 let Sluníčka – 17.00 – Dům kultury na Sítné / Dopoledne – generální zkouška – DK

18. 5.
Dopravní hřiště – 4.C – 10 hod.
23. 5.
Mladý záchranář
23. 5.
Branný den 2.st
24. 5.
Branný den 1. st +6. třídy
24. 5.
Dobříš, Strž – exkurze ČJL 8.B, 9.B
25. 5.
Projektový den – Středověk – 7.A, 7.B
28. 5.
Povídání o krajtě kobercové – 1. stupeň
28. 5.
Pasování prvňáčků na čtenáře – knihovna Kladno– 1.A, 1.B
29. 5.
Hasičská soutěž – týmy z 2. a 6. třídy – Sletiště Kladno
31. 5.
Závěrečný turnaj v minivolejbalu – 4.A
31. 5.
Literární toulky 1.-2.h – 6.tř.., 3. – 4.h – 7.tř., 5.h – 8.tř.

Plán na měsíc duben 2018

DatumAkce
4. 4. Divadelní představení v angličtině – 8.B, 9.C, část 8.C
4. 4. Olympiáda v českém jazyce – krajské kolo
4. 4. Pythagoriáda – 6. ročník
5. 4.
Okresní kolo v basketbalu III. Kategorie hoši 6. – 7. tř. – hala, Tv
5. 4.
Jeden svět – Lampion – 6.A, 7.C, 6.C - 10.30hod
5. - 6. 4.Pythagoriáda – 7. a 8. ročník
6. 4.
Okresní kolo v basketbalu III. kategorie dívky 6. – 7. tř. – hala, Tv
9. 4.
Jeden svět – Lampion – 8.A - 1. – 4. hodina
10. 4.

Okresní kolo ve vybíjené – kategorie hoši – 12. ZŠ
11. – 12. 4.
Focení tříd
12. 4. Okresní kolo ve vybíjené – kategorie dívky – 12. ZŠ + hoši
12. 4. Přijímací zkoušky na SŠ – čtyřleté obory 1. termín
12. 4. Biologická olympiáda – okresní kolo – kategorie D -12. ZŠ
12. 4. Divadlo S+H Praha – 5.A, 5.B
13. 4.
Přijímací zkoušky na SŠ – osmiletá a šestiletá gymnázia – 1.termín
13. – 15. 4. Dětská keramika – výstava prací našich žáků v Labyrintu
16. 4.
Přijímací zkoušky na SŠ – čtyřleté obory 2. termín
16. - 24. 4.
Atletické soustředění 8.C - Kladno
19. – 22. 4.
Atlerické soustředění 6.C, 7.C, 9.C
17. 4.
Okresní kolo ve sportovní gymnastice – Sokolovna
17. 4.
Matematická olympiáda – okresní kolo
17. 4.
Přijímací zkoušky na SŠ – osmiletá a šestiletá gymnázia – 2.termín
18. 4.
Okresní kolo v odbíjená – kategorie hoši 3. ZŠ Slaný
18. 4.
Třídní schůzka třídy 3.B – 15.30 hod.
19. 4.
Okresní kolo v odbíjená – kategorie dívky 3. ZŠ Slaný
19. 4.
Pedagogická rada, třídní schůzky, Školská rada
20. – 21. 4.
Zápis do prvních tříd
23. 4.
Planetarium Praha – 9.B
23. 4.
Biologická olympiáda – okresní kolo – kategorie C -12. ZŠ
23. – 27. 4.
„Nekup to.“ – projekt ke Dni Země – 6. a 9. roč. – v hod Vzd
24. 4.
Významné české osobnosti – výstup na horu Říp – 4.A, 6.B
30. 4.
Ředitelské volno pro žáky

Plán na měsíc březen 2018

DatumAkce
5. 3. – 9. 3.
BeCreative – výjezd žáků do partnerské školy na Tenerife
6. 3.
Vybíjená 1. stupeň – kategorie mix - 12. ZŠ Kladno
8. 3.
Vybíjená 1. stupeň – kategorie dívky - 12. ZŠ Kladno
9. 3.
Víš si rady s češtinou – školní kolo
9. 3.
Desetiboj mladého strážníka – 5.A, 5.B - 12. 30 – 13.30 hod –hala
12. 3.
Čas proměn – 7.ABC dívky, 10.00 č. 14 – program prevence
12. 3.
Městská knihovna – 2.A
12. 3.
Na startu mužnosti – 7.ABC hoši, 10.55 č.14 – program prevence
13. 3.
Francouzský den – francouzštináři pro žáky 5. a 6. tříd
13. 3.Okresní kolo – basketbal – hoši kat IV. 8 – 9. tř – hala, tv
14. 3.Krajské kolo – házená – 8. – 9.tř
15. 3.Okresní kolo – basketbal – dívky kat IV. 8. – 9.tř – hala, tv
16. 3.
Den otevřených dveří
19. 3.Velikonoce na statku - 5.A, 4.C - Třebíz
20. 3.
Dopravní výchova – teorie – 5.A, 5.B
20. 3.
Slavnost jara  rozdělovského spolku „Člověk“– Pidisluníčko vystoupení - 16.00 hod.
21. 3.
Slavnostní program k 15. výročí knihovny – Pidisluníčko vystoupení - 15. 30 hod.
21. 3.
Dějepisná olympiáda – krajské kolo
22. 3.
Divadlo S+H Praha 2.B a 4.A
22.3.
Planetárium Praha – Pozorujeme oblohu - 3.A a 5.B
22.3.
Veselé zoubky - program prevence 1.A, 1.B
23. 3.
Španělský den
23. 3.
Společenský večer školy- U Zlatého selátka, od 20 hod.
24. 3.
Krajské kolo soutěže sborů Praha – Velké Sluníčko
27. 3.
Olympiáda AJ – krajské kolo
27. 3.
KMD – divadlo Rokoko Praha
29. 3.

Velikonoční prázdniny

Plán na měsíc únor 2018

DatumAkce
1. 2.Lezecká stěna – 6.A
2. 2.Pololetní prázdniny
5. 2.Planetárium – 6.B
7. 2. Plavání 3.A a 3.B – náhradní hodina 10.00 hod.
8. 2. Olympiáda AJ – okresní kolo (Majerová 7.B, Nováková 9.B)
8. 2. Předávání zápisových lístků zákonným zástupcům žáků 9. tříd – 15.30 – 17.00hod
od 12. 2. Víš si rady s češtinou – 6. – 9. tř. – třídní kola
13. 12. Předávání zápisových lístků zákonným zástupcům žáků 9. tříd – 15.30 – 17.00hod
15. 2.Staré pověsti české - knihovna - 4.A
16. 2. Redakce školního časopisu - exkurze do České televize
22. 2.Lezecká stěna – 6.C, 7.C
23. 2. Mistr slova
26. 2. – 2. 3. Jarní prázdniny

Plán na měsíc leden 2018

DatumAkce
3.1.Bruslení – 4.B, 6.B – Nám. St. Pavla
5.1.Bruslení – 6.B – Nám. St. Pavla
5.1.Bruslení– Nám. St. Pavla, Výstava České korunovační klenoty – Zámek Kladno - 4.C, 5.A, 5.B
8.1.„Na slovíčko s básníkem“ – program v knihovně – 4.C
8.1.Olympiáda v AJ – školní kolo – 6.hod. - starší žáci
10.1.Fotografování sborů – hala
11.1.Malé Sluníčko, Velké Sluníčko, Flauti – Tříkrálový koncert – Libušín kostel – 17hod.
12.1.„Pražské pověsti“ – program v knihovně – 5.B
15.1.Olympiáda v AJ – školní kolo – 6.hod. – mladší žáci
16.1.Dějepisná olympiáda – okresní kolo – ZŠ Brjanská – Mařík, Kvardová, Mareda
17.1.Klub mladého diváka – Divadlo V Dlouhé - Lucerna
19.1.Termín dodání podkladů pro pedagogickou radu – třídy a žáci jedoucí na LVVZ
20.1. - 27.1.Lyžařský kurz 7. třídy
24.1.Termín dodání podkladů pro pedagogickou radu – do 12.00
24.1.Bruslení – 4.B – Nám. St. Pavla
25.1.Pedagogická rada – pololetní klasifikace
31.1.Předávání výpisu pololetního vysvědčení
2.2.Pololetní prázdniny

Plán na měsíc prosinec 2017

DatumAkce
1.12.
Rozsvěcení vánočního stromu Kladno - Velké Sluníčko - 18.30
1.12.
Návštěva Parlamentu ČR Praha – školní parlament
1.12.
Návštěva Parlamentu ČR Praha – 9.C
2.12.
Výlet turistického kroužku
4.12.
Pyžamový den – akce školního parlamentu
4.12.
Okresní kolo v házené – hala Bios – hoši 6. – 9. tř.
5.12.
Malé Sluníčko vítá občánky Kladna
5.12.
Mikulášská pro 1. stupeň – tělocvična, 9.C - 3. – 4. hod. – 1.– 3.třídy, 4. – 5. hod. – 4.– 5.třídy
5.12.
Bruslení na Nám. St. Pavla, vánoční dílna – 6.B
7.12.
Vánoční rozjímání – od 15 hod.
8.12.
Velké Sluníčko, Flauti – vystoupení Staroměstské nám. v Praze
8.12.Dopravní výchova – teorie – 5.B
11.12.
Házená - okresní kolo - - hala Bios – dívky 6. – 9. tř.
12.12.
Malé Sluníčko vítá občánky Kladna
12.12.
Velké Sluníčko, Flauti – vánoční vystoupení v Žilině
13.12.
Výchovný koncert – Tomáš Kočko a orchestr – 2. -6. třída
13.12.
Malé Sluníčko – vánoční vystoupení ve vědecké knihovně
13.12.
Exkurze Vánoční dílna – Praha Šestajovice – 1.A, 1.B
13.12.
Krajské kolo – florbal – Kutná Hora – dívky 7.C
14.12.
Vánoční koncert sborů – Kulturní dům Kladno, Sítná – 17hod.
14.12.
Vánoční Praha – exkurze – 6.C, 9.C
15.12.Sportovní dopoledne – bruslení – zimní stadion Kladno, Sletiště – 8.ABC
18.12.
Exkurze Židovské muzeum Praha – program Badatel – 9.A, 9.B
18.12.
Ekologické hry a třídírna odpadu – Kladno – Dubí – 6.B
18.12.
Předání ocenění florbalistům v rep. finále ve školním roce 2016/2017 – KÚ Středočeského kraje Praha
18.12.
Bruslení na Nám. St. Pavla, vánoční dílna – 6.C, 7.C
19.12.
Techmánie Plzeň – 6.C, 7.C
20.12.
Vystoupení v MŠ Moskevská – Sluníčko 9.B – 10hod.
20.12.
Exkurze: křesťanská kultura - program pro školy – kostel sv. Ignáce Praha - 7.A, 7.B
21.12.
Muzeum Betlémů – Praha – 6.B
21.12.
Vánoční Kladno – tradice a zvyky – 8.A, 7.A, 7.B
22.12.
Vánoční akce ve třídách 1.st – do 4.hod, 2. st do 5. hod.

Plán na měsíc listopad 2017

DatumAkce
1.11.
OK florbal 4.-5. tříd - Bios
3.11.
Malujeme ptačí budky – 5.A – 13.30 – 15.00
3.11.Halda – hodnocení projektu Rozdělov – veřejný prostor
9.A – 2.h, 9.C – 3. h, 9.B – 4.h
6.11.Exkurze do vědecké knihovny – redakce školního časopisu
7.11.
Malé Sluníčko vítá občánky Kladna
7.11.Profiorientační vyšetření vybraných žáků 9. roč.
10.11.
OK florbal IV. kat. hoši - Bios
10.11.Knihovna – Karel Čapek – 5.B
13.11.
OK florbal III. kat. hoši - Bios
14.11.
Malé Sluníčko vítá občánky Kladna
16.11.Třídní schůzky – 15.30 1.st, 16.00 2. st.
21.11.
Malé Sluníčko vítá občánky Kladna
21.-24.11.
Zdravá pětka – školní družina
22.11.
OK florbal III. kat. dívky - Bios
23.11.
Minivolejbal – 12.ZŠ
24.11.
Rozsvěcení vánočního stromku v Rozdělově – Malé Sluníčko
27.11.
Vánoční program na zámku Libochovice – 2.A, 5.A
27.11.Exkurze – Senát PČR – 9.B, 9.A
27.11.Preventivní program o alkoholu 7. - 9. roč.
28.11.
Kouzelník ve školní družině 13.40 – 15.00 - hala
28.11.
Malé Sluníčko vítá občánky Kladna
29.11.
Hasík – program prevence 2.A (1.-2.h.), 2.B (3.-4.h)
29.11.Advent na hradě – hrad Houska – 4.A, 4.B

Plán na měsíc říjen 2017

DatumAkce
3.10. Dopravní výchova – teorie ve třídě – 4.A1. a 2.hod., 4.B 3. a 4. hod
3.10. Malé Sluníčko vítá občánky Kladna
5. 10. Školská rada – 17 hod.
5. 10. Dopravní výchova – dopravní hřiště – 4.B 8.30-10.00, 4.C 10.00-11.30
6. 10. Beseda s pracovnicí Úřadu práce – 9.A -10.00- 11.40 č. 14
10.10. Malé Sluníčko vítá občánky Kladna
10.10. Bubnování v družině 13. 40 – 14.45
10.10. Beseda s pracovnicí Úřadu práce – 9.C -13,40-15.20 č. 14
11.10. Sládečkovo vlastivědné muzeum – 6.A od 9.00
12.10. Memento – akce primární prevence, literatura – 12.00 – 8.ABC, 9.ABC tv
13.10. Sládečkovo vlastivědné muzeum – 6.B – od 9.00
15.-22.10. Soustředění atletických tříd – 6.C, 7.C, 8.C, 9.C
16.10. 13 komnat první republiky – Tančící dům – Praha – 9.B
17.10. Dopravní výchova – teorie ve třídě 3. a 4. hod.
17.10. Malé Sluníčko vítá občánky Kladna
18.10. Toulcův dvůr – exkurze – 4.A, 4.B
18.10. Izraelské tance, židovská kultura – přednáška 10-12hod. – 6.A, 6.B
19.10. Vystoupení na koncertu ZUŠ – Sluníčko
19.10. Informační schůzka pro vystupující žáky – 16.00 – č. 18
24.10. Malé Sluníčko vítá občánky Kladna
25.10. Sládečkovo vlastivědné muzeum – 6.C – od 9.00
31.10. Malé Sluníčko vítá občánky Kladna