Měsíční plány

Plán na měsíc září 2018

DatumAkce
3. 9. Přivítání žáků – 8.00 - 8.45 hod.
3. 9. Slavnostní přivítání prvňáčků – v hale
3. 9. Zápis do družiny – 1. – 3. třídy – 8.00 – 10.00 hod.
3. 9. - 7. 9. 1. třídy - 1. týden – po 3. 9. –1 hodina, ut 2 vyučovací hodiny,
st a čt 3 hod(práce třídnické) a v pátek dle rozvrhu
1. týden ostatní – Po 3.9. 1h, od úterý 4. 9. 2018
do 11. 40 hod. (I. stupeň) a cca do 12. 35 hod. (II. stupeň)
Čtvrtek, pátek – dle rozvrhu bez odpoledního vyučování
4. 9. a 5. 9.Vydávání učebnic
6. 9. Začátek výuky dle rozvrhu
11. 9. Dopravní výchova – dopravní hřiště Rozdělov– 4.A
12. 9. Pohár Městské policie
14. 9. Cesta za TGM – 7.A – jízda zážitkovým vlakem
14. 9. Sportovní dopoledne – baseball ukázky 2.A, 1.A
14. – 21. 9.
Šlovice - soustředění sborů – 2. stupeň
17. 9.Fotografování žáků prvních tříd pro MF Dnes
19. 9. Třídní schůzka - 4.B - 15.30 hod.
20. 9. Třídní schůzky - 15.30hod 1. st. a 16 hod 2. st. ( 4.B - 19. 9. )
21. 9. Sokolníci – 9 hod. 1. stupeň, 10 hod. – 2. stupeň - hřiště
21. 9. Kladenské století – program města Kladna k výročí
100 let republiky – 6.C, 7.C
24. 9. Beseda s pracovnicí Úřadu práce – 9.C -3. – 4. hod. - kn
25. 9. Cesta za TGM –6.B, 6.C – jízda zážitkovým vlakem
26. 9. Evropský den jazyků
27. 9. Cesta za TGM – 8.A, 8.B – jízda zážitkovým vlakem