Ke stažení

Rozpočet školy: 

v souladu s  § 5 zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je rozpočet škol zveřejněn na :

https://www.mestokladno.cz/zverejneni-rozpoctu-kladenskych-zakladnich-a-materskych-skol-zrizovanych-statutarnim-mestem-kladnem/ds-200864/archiv=0&p1=2100051134

Dary

Pokyny pro platbu Daru škole

Platba na účet školy,dar rod.škole.doc 2017, 2018

Pokyny pro platbu Daru sboru (děti v hudebních třídách)

Platba na účet školy,dar rod.sboru.doc 2017,2018

Škola

Přihláška k základnímu vzdělání na naší škole požadovaná spisovým řádem

Žádost univerzální

Žádost o uvolnění žáka z vyučování

Žádost o uvolnění

Školní akce

Přihláška na minibasketbal pro školní rok 2017/2018

Přihláška-2017-minibasketbal

Platba na účet školy,minibasket 2017,18 2. pololetí

Pokyny pro platbu soustředění sborů ve Šlovicích

Pokyny – platba Šlovice 2018

Škola v přírodě, LVVZ nebo soustředění

Platba na účet školy, ŠVPŘ 201718

Odjezd na školu v přírodě – Svor u Nového Boru – 20. 6. 2018
přistavení autobusů ve 14.15 hodin, odjezd ve 14. 45 hodin
plánovaný návrat: dne 27. 6. 2018 mezi 12. 15 – 12.45 hodin

Závazná přihláška na LVVZ 2018

Pokyny pro platbu LVVZ na účet školy pro rok 2018

Vyplňuje a podepisuje rodič před školou v přírodě, LVVZ nebo soustředěním.

Bezinfekčnost
Zdravotní způsobilost

Školní družina

Zápisový lístek do školní družiny pro školní rok 2017/2018

zapisový listek SD

Školní jídelna

Přihláška ke školnímu stravování

přihláška žáka ke stravování

Souhlas s inkasem (obědy školní jídelna)

souhlas s inkasem