Pronájem učeben a tělocvičny

Směrnice k provádění doplňkové činnosti č.j.: 417-11/2013/ZŠKLMO ve znění pozdějších změn a s tím související kalkulace upravujeme od 1.9. 2019 takto:
Cena za 1 hod – 60 minut
1. pronájem haly sazba „A“ ve výši 520,-Kč
2. pronájem haly sazba „B“ ve výši 500,-Kč
3. pronájem tělocvičny ve výši 280,-Kč
4. pronájem tělocvičny se sprchou ve výši 300,-Kč
5. pronájem aerobického sálku ve výši 200,-Kč
6. pronájem kuchyňky ve výši 400,-Kč
7. pronájem víceúčelového hřiště – umělý povrch 450,- Kč
8. pronájem atletický ovál 350 Kč
9. pronájem skladových prostor 326 Kč/ 1 m2/rok.