Zápis do 1. tříd

Zápis pro žáky do 1.tříd se konal 12.4.2019 od 14 – 18 hodin a 13.4.2019 od 9 – 12 hodin.
V letošním roce budeme otevírat 3 třídy – bez zaměření (A), s hudebním zaměřením (B), se sportovním zaměřením – C – (na atletiku, včetně atletické přípravky). Každá třída bude mít maximálně 25 žáků.

Žádost o přijetí 1. tř.

zapisový lístek náš

Výzva k nahlédnutí do spisu (2.část zápisového lístku)

Žádost o odklad

 

Při zápisu rodiče předloží občanský průkaz a rodný list dítěte. Pro školy jsou stanoveny spádové oblasti, rodič má právo si zvolit školu mimo spádovou oblast. Z jiných spádových oblastí škola přijme žáky v případě, že přijala všechny zájemce z oblasti spádové.

I v tomto školním roce nabízíme pro naše budoucí prvňáčky kurz Předškoláček. Informace a přihlášku dostanou rodiče také při zápisu.

 

Informace pro rodiče

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude vyvěšeno na  vstupních dveřích školy a internetových stránkách školy nejdříve od 24. dubna   2019. Budoucí prvňáčci zde budou uveřejněni pod svým  registračním číslem. Písemné „Rozhodnutí o přijetí“ si rodiče vyzvednou osobně v kanceláři školy v době od 10. 5. 2019. Písemné rozhodnutí o nepřijetí se zasílá poštou.

Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků je předběžně stanovena na 6. června 20198 od 16.00 hod. v budově školy.

Při  žádosti o odklad se dostavte nejlépe do konce 20. 5. 2019 s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa do kanceláře školy, jinak s Vámi bude přerušeno správní řízení a opětně zahájeno až po dodání požadovaných dokladů. Zde se také dozvíte termín vyzvednutí rozhodnutí o odkladu školní docházky Vašeho dítěte.

Na druhé straně  této informace bude nalepeno registrační číslo Vašeho prvňáčka.

MŠMT zápisy a desatero