Zápis do 1. tříd

Seznam přijatých žáků pro školní rok 2018/2019

seznam přijatých žáků k vyvěšení na školu

Zápis pro žáky do 1.tříd se koná 20.4.2018 od 14- 18 hodin a 21.4.2018 od 9 – 12 hodin.

Žádost o přijetí 1. tř

zapisový lístek náš

Výzva k nahlédnutí do spisu (2.část zápisového lístku)

Žádost o odklad

 

Informace k zápisu 20. 4.  a  21. 4. 2018

Ve školním roce 2018/2019  bude škola otevírat 2 první třídy, jednu s rozšířenou výukou hudební výchovy. Do této třídy je žák přijat  na základě pohovoru v den zápisu, kterým se ověří jeho  hudební předpoklady.

Při zápisu rodiče předloží občanský průkaz a rodný list dítěte. Pro školy jsou stanoveny spádové oblasti, rodič má právo si zvolit školu mimo spádovou oblast. Z jiných spádových oblastí škola přijme žáky v případě, že přijala všechny zájemce z oblasti spádové.

I v tomto školním roce nabízíme pro naše budoucí prvňáčky kurz Předškoláček. Informace a přihlášku dostanou rodiče také při zápisu.

Setkáme se během května a června 2018
vždy v úterý 15. 5., 22. 5., 29. 5. a 5. 6.

předškoláček 2018

 

Informace pro rodiče

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude vyvěšeno na  vstupních dveřích školy a internetových stránkách školy nejdříve od 26. dubna  2018. Budoucí prvňáčci zde budou uveřejněni pod svým  registračním číslem. Písemné „Rozhodnutí o přijetí“ si rodiče vyzvednou osobně v kanceláři školy v době od 10. 5. 2018. Písemné rozhodnutí o nepřijetí se zasílá poštou.

Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků je předběžně stanovena na 6. června 2018 od 16.00 hod. v budově školy.

Při  žádosti o odklad se dostavte nejlépe do konce 20. 5. 2018 s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa do kanceláře školy, jinak s Vámi bude přerušeno správní řízení a opětně zahájeno až po dodání požadovaných dokladů. Zde se také dozvíte termín vyzvednutí rozhodnutí o odkladu školní docházky Vašeho dítěte.

Na druhé straně  této informace bude nalepeno registrační číslo Vašeho prvňáčka.

MŠMT zápisy a desatero