9.A

školní rok 2018/2019
třídní učitelka: Mgr. Šárka Domonkošová
učebna: č. 14 / 2. patro

8.A školní rok 2017/2018
7.A třídní učitelka Mgr. Šárka Domonkošová školní rok 2016/2017
6.A červen 2016 třídní učitelka Ing. Bc. Irena Mikešová
6.A červen 2016 třídní učitelka Ing. Bc. Irena Mikešová
červen 2015 třídní učitelka Mgr. Eva Žilková
červen 2015 třídní učitelka Mgr. Eva Žilková
Příjmení a jméno:
Bareš Adam
Berkyová Simona
Frejová Adéla
Gardoň Matěj
Havel Jan
Herink František
Herinková Petra
Hořejší Tereza
Hovádková Aneta
Hvězda Adam
Kavalčík Alex
Králová Barbora
Puĺová Natálie
Slavík Petr
Strecker Erik
Špalek Michal
Tesař Radek