8.C

školní rok 2021/2022
třídní učitelka: Mgr. Robert Fritsch
učebna: č.  1 / přízemí

5.C školní rok 2018/2019 Mgr. Věra Katič
4.C školní rok 2017/2018
červen 2017
červen 2015
červen 2015
2.C červen 2016 třídní učitelka Mgr. Dita Nováková
2.C červen 2016 třídní učitelka Mgr. Dita Nováková