8.C

školní rok 2020/2021
třídní učitel: Mgr. Romana Rájková
učebna: č. 12 / 2.patro

6.C školní rok 2018/2019 Mgr. Romana Rájková