8.C

školní rok 2018/2019
třídní učitelka: Mgr. Jana Kotvová
učebna: č.18 / 3. patro

6.C třídní učitelka Mgr. Jana Kotvová školní rok 2016/2017