8.B

školní rok 2020/2021
třídní učitelka: Mgr. Ilona Sládková
učebna: č. 20 / 3. patro

6.B školní rok 2018/2019 Mgr. Ilona Sládková
5.B školní rok 2017/2018
4.B třídní učitelka Mgr. Martina Čermáková školní rok 2016/2017
červen 2015
červen 2015  třídní učitelka Mgr. Jaromíra Vránová
3.B červen 2016 třídní učitelka Mgr. Jaromíra Vránová
3.B červen 2016 třídní učitelka Mgr. Jaromíra Vránová