8.B

 

školní rok 2021/2022
třídní učitelka:
Mgr. Veronika Smetanová
učebna:  5/ 3.patro

5.B školní rok 2018/2019 Mgr. Ilona Zdychová
4.B školní rok 2017/2018
2.B červen 2016 třídní učitelka Kateřina Kučerová
2.B červen 2016 třídní učitelka Kateřina Kučerová
2.B červen 2016 třídní učitelka Kateřina Kučerová
červen 20115
červen 2015 třídní učitelka Kateřina Kučerová