8.B

školní rok 2018/2019
třídní učitelka:
Mgr. Michaela Čermáková
učebna: č. 19 / 3. patro

7.B školní rok 2017/2018
6.B třídní učitelka Mgr. Michaela Čermáková třídní učitelka 2016/2017
5.B červen 2016 třídní učitelka Mgr. Ilona Kottnerová
5.B červen 2016 třídní učitelka Mgr. Ilona Kottnerová
červen 2015 třídní učitelka Mgr. Ilona Kottnerová
červen 2015 třídní učitelka Mgr. Ilona Kottnerová