8.A

školní rok 2017/2018
třídní učitelka: Mgr. Šárka Domonkošová
učebna: č. 14 / 2. patro

7.A třídní učitelka Mgr. Šárka Domonkošová školní rok 2016/2017
6.A červen 2016 třídní učitelka Ing. Bc. Irena Mikešová
6.A červen 2016 třídní učitelka Ing. Bc. Irena Mikešová
červen 2015 třídní učitelka Mgr. Eva Žilková
červen 2015 třídní učitelka Mgr. Eva Žilková
Příjmení a jméno:
Bareš Adam
Berkyová Simona
Firbachová Anna
Firbachová tereza
Frejová Adéla
Gardoň Matěj
Havel Jan
Herink František
Herinková Petra
Hovádková Aneta
Hvězda Adam
Kavalčík Alex
Koura Jaroslav
Králová Barbora
Kratochvíl Jiří
Makrlík David
Puĺová Natálie
Slavík Petr
Strecker Erik
Špalek Michal
Tesař Radek
Vait Adam
Zika Matěj