7.C

školní rok 2018/2019
třídní učitelka: Mgr. Alena Čuříková
učebna: č.1 / přízemí

6.C školní rok 2017/2018