7.C

školní rok 2021/2022
třídní učitelka: Mgr. Jana Veseloušová
učebna: č.  13 / 2.patro