7.B

školní rok 2018/2019
třídní učitelka: Mgr. Pavla Markupová
učebna: č. 5  – knihovna / 1. patro

6.B školní rok 2017/2018
5.B třídní učitelka Mgr. Eva Žilková školní rok 2016/2017
4.B červen 2016 třídní učitelka Mgr. Eva Žilková
4.B červen 2016 třídní učitelka Mgr. Eva Žilková
červen 2015 třídní učitelka Mgr. MgA. Alena Šandová
červen 2015 třídní učitelka Mgr. MgA. Alena Šandová