7.B

školní rok 2021/2022
třídní učitelka: Ing.. Petra Holubová
učebna: č. 19 /  3.patro

4.B školní rok 2018/2019 Mgr. Radka Plochová
3.B školní rok 2017/2018
2.B třídní učitelka Mgr. Alena Šandová školní rok 2016/2017
1.B červen 2016 třídní učitelka Mgr. Alena Šandová
foto: 1.B červen 2016 třídní učitelka Mgr. Alena Šandová