7.A

školní rok 2021/2022
třídní učitelka: Mgr. Alena Jágrová
učebna: č. 17 / 3. patro

4.A školní rok 2018/2019 Mgr. Simona Černá
3.A školní rok 2017/2018
2.A třídní učitelka Mgr. Simona Černá školní rok 2016/2017
1.A červen 2016 třídní učitelka Mgr. Simona Černá
foto: 1.A červen 2016 třídní učitelka Mgr. Simona Černá