6.C

školní rok 2020/2021
třídní učitelka: Mgr. Jana Veseloušová
učebna: č.  13 / 2.patro