6.C

školní rok 2018/2019
třídní učitel: Mgr. Romana Rájková
učebna: č. 12 / 2.patro