6.B

školní rok 2021/2022
třídní učitelka: Mgr. Šárka Domonkošová
učebna: č. 14 / 2.patro

3.B školní rok 2018/2019 Mgr. Jaromíra Vránová
2.B školní rok 2017/2018
1.B třídní učitelka: Mgr. Jaromíra Vránová, školní rok 2016/2017