6.A

školní rok 2018/2019
třídní učitel:  Mgr. Jakub Nešvera 
učebna: č. 11 / 2. patro

5.A školní rok 2017/2018
4.A třídní učitelka Mgr. Radka Plochová školní rok 2016/2017
3.A červen 2016 třídní učitelka Mgr. Jitka Smolová
3.A červen 2016 třídní učitelka Mgr. Jitka Smolová
červen 2015
červen 2015 třídní učitelka Mgr. Simona Černá, asistentka pedagoga Marta Chabrová