6.A

školní rok 2021/2022
třídní učitel: Mgr. Jan Fiala
učebna: č.21/ 2.patro

2.A školní rok 2017/2018
1.A třídní učitelka Bc. Martina Fořtová školní rok 2016/2017
3.A školní rok 2018/2019 Mgr. Hana Motyčková, Miroslava Prokopová