5.B

školní rok 2018/2019
třídní učitelka:
Mgr. Ilona Zdychová
učebna: č. 8 / 1.patro

4.B školní rok 2017/2018
2.B červen 2016 třídní učitelka Kateřina Kučerová
2.B červen 2016 třídní učitelka Kateřina Kučerová
2.B červen 2016 třídní učitelka Kateřina Kučerová
červen 20115
červen 2015 třídní učitelka Kateřina Kučerová