5.A

školní rok 2021/2022
třídní učitelka:
Mgr. Radka  Plochová
učebna: č.4 / přízemí

1.A školní rok 2017/2018
2.A školní rok 2018/2019