5.A

školní rok 2018/2019
třídní učitelka:
 Mgr. Ilona Kottnerová
učebna: č. 6 / 1. patro

4.A školní rok 2018/2019
3.A třídní učitelka Mgr. Ilona Kottnerová školní rok 2016/2017
červen 2015
červen 2015 třídní učitelka  Martina Fořtová
2.A červen 2016 třídní učitelka Martina Fořtová
2.A červen 2016 třídní učitelka Martina Fořtová