5.C

školní rok 2018/2019
třídní učitelka: Mgr. Věra Katič
učebna: č. Sd2 / družina

4.C školní rok 2017/2018
červen 2017
červen 2015
červen 2015
2.C červen 2016 třídní učitelka Mgr. Dita Nováková
2.C červen 2016 třídní učitelka Mgr. Dita Nováková