4.B

školní rok 2018/2019
třídní učitelka: Mgr. Radka Plochová
učebna: č. 4 / přízemí

3.B školní rok 2017/2018
2.B třídní učitelka Mgr. Alena Šandová školní rok 2016/2017
1.B červen 2016 třídní učitelka Mgr. Alena Šandová
foto: 1.B červen 2016 třídní učitelka Mgr. Alena Šandová