4.B

školní rok 2021/2022
třídní učitel: Mgr. Tomáš Jelínek
učebna: č. 3 / přízemí