4.A

školní rok 2018/2019
třídní učitelka: Mgr. Simona Černá
učebna: č. 10 / 1. patro

3.A školní rok 2017/2018
2.A třídní učitelka Mgr. Simona Černá školní rok 2016/2017
1.A červen 2016 třídní učitelka Mgr. Simona Černá
foto: 1.A červen 2016 třídní učitelka Mgr. Simona Černá