3.C

školní rok 2021/2022
třídní učitel: Mgr. Ilona Zdychová
učebna: č. 8/1.patro